#171489 gửi bởi webvang
Ngày 08 Tháng 08 2015 , 13:06
Trước khi tiến hành nâng cấp bạn cần copy toàn bộ code website và database về localhost.

B1: Di chuyển thư mục sau vào thư mục data

Mã: Chọn hết
- Copy toàn bộ /cache sang /data/cache
- Copy toàn bộ /log sang /data/log
- Copy toàn bộ /tmp sang /data/tmpB2: Tạo folder /data/config sau đó copy các file sau vào /data/config
Mã: Chọn hết
- config_geo.php
- config_global.php
- diagnostic-domaincuaban.xml
- metatags.xml
- proxies.php
- robots.php
- search_engine_ping.xml
- search_engine.xml
- rpc_services.php


B3: Xóa các file và thư mục sau
Mã: Chọn hết
- /cache
- /editors
- /images
- /js
- /language
- /log
- /tmp
- /sess
- /install ( nếu có )
- /modules/banners/js
- /modules/comment/js
- /modules/contact/js
- /modules/menu/js
- /modules/news/js
- /modules/page/js
- /modules/users/js
- /modules/voting/js
- /mainfile.php
- /CJzip.php
- /data/config_geo.php
- /data/config_global.php
- /data/diagnostic-domaincuaban.xml
- /data/metatags.xml
- /data/proxies.php
- /data/robots.php
- /data/search_engine_ping.xml
- /data/search_engine.xml
- /data/rpc_services.php
- /index.php
- /themes/admin_default/modules/webtools/mudim.tpl
- /themes/default/css/bootstrap-theme.css
- /themes/default/css/bootstrap.css
- /themes/default/css/font-awesome.css
- /themes/default/images/banner.jpg
- /themes/default/images/bg.png
- /themes/default/images/users/facebook.gif
- /themes/default/images/users/google.gif
- /themes/default/images/users/nukeviet.gif
- /themes/default/images/users/openid.gif
- /themes/default/images/users/openid_small.gif
- /themes/default/images/users/single-sign-on.gif
- /themes/default/images/users/yahoo.gif
- /themes/default/js/bootstrap.js
- /themes/default/js/html5shiv.js
- /themes/default/js/respond.min.js
- /themes/mobile_default/css/bootstrap-theme.css
- /themes/mobile_default/css/bootstrap.css
- /themes/mobile_default/css/rss.xsl
- /themes/mobile_default/default.jpg
- /themes/mobile_default/js/bootstrap.js
- /uploads/banners/webnhanh_vn.gif
- /includes/action_oci.php
- /includes/class/keywordrank.class.php
- /modules/comment/action_oci.php
- /modules/contact/action_oci.php
- /modules/menu/action_oci.php
- /modules/news/action_oci.php
- /modules/page/action_oci.php
- /modules/users/action_oci.php
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer.php
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Dashboard.php
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Directory.php
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/File.php
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/coverage_bar.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/css/bootstrap-responsive.min.css
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/css/bootstrap.min.css
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/css/nv.d3.css
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/css/style.css
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/dashboard.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/directory.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/directory_item.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/file.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/file_item.html.dist
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/img/glyphicons-halflings-white.png
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/img/glyphicons-halflings.png
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/js/bootstrap.min.js
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/js/d3.min.js
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/js/html5shiv.js
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/js/jquery.min.js
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/js/nv.d3.min.js
- /modules/users/oAuthLib/phpunit/php-code-coverage/PHP/CodeCoverage/Report/HTML/Renderer/Template/method_item.html.dist
- /modules/voting/action_oci.php
- /themes/admin_default/modules/seotools/statistics.tpl
- /themes/default/fonts/roboto-400.woff
- /themes/default/fonts/roboto-700.woff
- /themes/default/images/header.jpg
- /themes/default/images/news/new.gif
- /themes/default/images/users/no_avatar.jpg
- /themes/mobile_default/images/news/new.gif
- /uploads/logo-vinades.jpg


B4: Đổi tên thư mục các thư mục sau
Mã: Chọn hết

- /file --> /assets
- /data/ip_files --> /data/ip
- /data/ip6_files --> /data/ip6B5: Tải phiên bản Nukeviet 4.0 Open beta 8 - version 4.0.22 từ Nukeviet.vn
- Tải về: http://nukeviet.vn/vi/download/ma-nguon ... en-beta-8/

B6: Chép các thư mục sau trong file 4.0.22 (vừa tải về ) đè lên thư mục cài đặt NukeViệt
Mã: Chọn hết
- /admin
- /data/ip
- /data/ip6
- /assets
- /includes
- /install
- /modules
- /themes
- /index.php

B7: Mở file /data/config/config_global.php

sữa dòng
Mã: Chọn hết
$global_config['version']='4.0.21';

thành


Mã: Chọn hết
$global_config['version']='4.0.22';


B8: Truy cập phpmyadmin , vào table dbprefix_config

--> mở tab sql chạy lệnh sau ( nhớ thay dbprefix bằng dbprefix của bạn, mặc định là nv4)
Mã: Chọn hết
DELETE FROM dbprefix_config WHERE config_name='optActive';
DELETE FROM dbprefix_config WHERE lang='sys' AND module='global' AND config_name='mudim_displaymode';
DELETE FROM dbprefix_config WHERE lang='sys' AND module='global' AND config_name='mudim_method';
DELETE FROM dbprefix_config WHERE lang='sys' AND module='global' AND config_name='mudim_showpanel';
DELETE FROM dbprefix_config WHERE lang='sys' AND module='global' AND config_name='mudim_active';
INSERT INTO dbprefix_config (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('sys', 'global', 'openid_processing', '0');
INSERT INTO dbprefix_setup_extensions (id, type, title, is_sys, virtual, basename, table_prefix, version, addtime, author, note) VALUES (0, 'module', 'siteterms', 0, 0, 'page', 'siteterms', '4.0.21 1436199600', " . NV_CURRENTTIME . ", 'VINADES (contact@vinades.vn)', '')
UPDATE dbprefix_config SET config_value='4.0.22' WHERE config_name ='version';

B9: tiếp tục vào table dbprefix_langprefix_contact_department ( langprefix là ngôn ngử webiste bạn sử dụng , ví dụ vi hoặc en )

--> mở tab sql chạy lệnh sau ( nhớ thay dbprefix bằng dbprefix của bạn, mặc định là nv)

Mã: Chọn hết
ALTER TABLE dbprefix_langprefix_contact_department ADD is_default TINYINT(1) NOT NULL AFTER weight;

B10: Đăng nhập admin tạo module siteterms là module ảo của module page, sau đó thiết lập cấu hình cho module ảo siteterms

- Tên Khu vực quản trị : Vi: Điều khoản sử dụng - En: Terms & Conditions
- Tên Khu vực ngoài site : Vi: Điều khoản sử dụng - En: Terms & Conditions
Sửa lần cuối bởi anes2007 vào Ngày 10 Tháng 08 2015 , 07:44, với tổng số 1 lần sửa.
#171492 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 08 Tháng 08 2015 , 21:20
Sao không làm cái nâng cấp tự động mà làm thủ công thế này. Định làm khổ anh em à :D

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#171494 gửi bởi webvang
Ngày 08 Tháng 08 2015 , 23:08
tool thì đây: http://hcm.nukeviet.vn/vi/developers/phat-trien-module/tool-nang-cap-nukeviet-4-0-21-len-nukeviet-4-0-22-25.html

Không phải mình làm tool. trong khi chờ tool thì hướng dẫn bằng tay cho nhanh. Chưa có thời gian nghiên cứu tool.
#171498 gửi bởi hongoctrien
Ngày 09 Tháng 08 2015 , 00:10
Thấy
webvang đã viết:tool thì đây: http://hcm.nukeviet.vn/vi/developers/phat-trien-module/tool-nang-cap-nukeviet-4-0-21-len-nukeviet-4-0-22-25.html

Không phải mình làm tool. trong khi chờ tool thì hướng dẫn bằng tay cho nhanh. Chưa có thời gian nghiên cứu tool.


Hình như webvang liệt kê file thay đổi, file bị xóa cũng không dùng tool luôn thì phải :D.
Cụ thể những gì liên quan đến việc liệt kê các file thay đổi, file đã xóa,.. giữa hai phiên bản, đều có tool cả nhé.
Trong HD của webvang mình thấy thiếu khá nhiều, khi đụng vào chổ thiếu đó nó sẽ lỗi.

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#171500 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 09 Tháng 08 2015 , 01:13
Bạn Nguyễn Hoàng có thể xem qua video này để kiểm tra các file đã bị xóa, thêm mới, thay đổi giữa 2 phiên bản ;;)

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#171503 gửi bởi webvang
Ngày 09 Tháng 08 2015 , 02:56
Web sao sánh bằng 2 nhà phát triển hongoctrien với Đặng đình tứ được. Mình chỉ làm cho web bản thân mình thôi. Cũng vì mình ko tham gia thường xuyên code core nên sẽ ko cập nhật được sự thay đổi chính của các phiên bản.

Nguyên tắc của mình là tải phiên bản new, sau đó so sánh file trong 2 phiên bản và cập nhật. rồi so sánh sự khác nhau trong database và cập nhật. sự cập nhật là bằng tay. Lỗi đâu thì fix đó thôi.

thanks 2 bạn đã cho ra đời các hướng dẫn tốt cho cộng đồng