#68996 gửi bởi anhtuanntb
Ngày 16 Tháng 10 2010 , 12:08
LTCT đã viết:
anhtuanntb đã viết:Anh vũ Thảo, trong them modern em muốn sửa dòng
NUKEVIET NEWS DEMO trên trang chủ thì phải sửa trong file nào vậy anh.
Mong anh giúp giùm. cảm ơn rất nhiều. :- :- :- :- :-


- File /www/themes/modern/layout/header.tpl dòng 86

Mã: Chọn hết
<h1><a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">NUKEVIET <span class="highlight"><strong>NEWS</strong></span> DEMO</a></h1>


Cảm ơn LTCT rất nhiều

Demo: http://muoimottam.plus.vn/

Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình quảng Nam http://muoimottam.plus.vn/ http://tuantoan.plus.vn cute http://cute.vnn.ms/ Tình yêu cũng không tự sinh ra, cũng không mất đi Mà biến từ người này sang người khác.
#69049 gửi bởi pubreg
Ngày 17 Tháng 10 2010 , 10:17
Lỗi validate html
Mã: Chọn hết
Line 766, Column 7: end tag for "div" omitted, but OMITTAG NO was specified

</body>You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".

Line 754, Column 1: start tag was here

<div>


và rất nhiều lỗi validate html khi vào xem bài viết trong news