#167416 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 22 Tháng 03 2015 , 11:40
- Hiện tại mặc định nukeviet đang sử dụng trình soạn thảo ckeditor nhưng có một lỗi bất tiện đó là phát sinh thẻ <p></p> làm mọi người khó chịu và thêm
Mã: Chọn hết
<p>&nbsp</p>
ở cuỗi văn bản

- Hôm nay mình hưỡng dẫn các bạn fix lỗi này luôn cho những ai đang dùng mà chưa cập nhật bản mới nhất, hiện tại phiên bản mới nhất đã được cập nhật fix lỗi này, cài mới sẽ không còn

Sau khi fix thì khi bạn enter xuống dòng mới sinh ra thẻ </br> phí cuối của câu trên, còn không xuống dòng không sinh thêm để tránh có thêm khoảng trống bên dưới khi hiển thị ngoài site

Bước 1: mở thư mục code Editor, tiếp đến thư mục ckeditor

Bước 2: chọn file config.js và mở bằng bắt cứ công cụ soạn thảo nào.

Bước 3: Tìm đoạn mã CKEDITOR.editorConfig = function( config )

Bước 4: chèn đoạn mã sau

Mã: Chọn hết
config.enterMode = CKEDITOR.ENTER_BR;


vào trước đoạn mã

Mã: Chọn hết
config.language = nv_sitelang;


hoặc chèn vào phía sau đoạn mã

Mã: Chọn hết
config.codeSnippet_theme = 'github';


Bước 5: lưu lại, dọn dẹp tối ưu mã nguồn và check thành quả ở khung soạn thảo trù phú ckeditor

Good luck

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/