#177294 gửi bởi hongoctrien
Ngày 30 Tháng 05 2016 , 18:54
Audio là một dạng dữ liệu không thể thiếu đối với một số website chuyên về học tập trực tuyến. Bạn có thể phải thêm tính năng này cho nhiều mục đích khác nhau.

NukeViet sử dụng trình soạn thảo ckeditor, bài viết này cũng như việc chèn thêm plugin cho trình soạn thảo nổi tiếng này. Trong bài viết này mình hướng dẫn thêm plugin Simple HTML5 audio cho ckeditor. Xem thêm thông tin plugin tại http://ckeditor.com/addon/html5audio
chèn audio nukeviet
Trinh phát audio của html5

1. Điều kiện cài đặt

Plugin này sử dụng thẻ audio của HTML 5, vậy nên, trước khi tiền hành cài đặt, phải phải chắc chắn:
 • Loại file cho phép upload (Cấu hình upload) cho phép upload định dạng Audio
 • Thẻ audio nằm trong danh sách các thẻ được NukeViet cho phép lưu vào Cơ sỡ dữ liệu (Xem tại Cấu hình / Thiết lập an ninh / Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống (nếu chưa có thì thêm vào)

2. Tiến hành cài đặt

 • Truy cập vào địa chỉ plugin, click Download để tải về plugin http://ckeditor.com/addon/html5audio
 • Giải nén và copy thư mục html5audio vào /assets/editors/ckeditor/plugins/
 • Mở /assets/editors/ckeditor/config.js. Tìm config.extraPlugins và thêm html5audio vào danh sách. Ví dụ sau khi thêm sẽ được config.extraPlugins = 'video,eqneditor,switchbar,tbvdownload,googledocs,html5audio';
 • Lưu lại tập tin. Cấu hình thành công
Trở lại với trình soạn thảo, bạn đã thấy icon của plugin. Việc upload file thực hiện tương tự như những module khác.
thêm audio nukeviet
Xuất hiện icon của plugin htmlaudio trên trình soạn thảo
thêm audio nukeviet
Tiền hành chọn tập tin


Nguồn: https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-chen-audio-vao-noi-dung-bai-viet-230.html

Chúc các bạn thành công!

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#179127 gửi bởi phavaphu
Ngày 28 Tháng 07 2016 , 01:58
hongoctrien đã viết Audio là một dạng dữ liệu không thể thiếu đối với một số website chuyên về học tập trực tuyến. Bạn có thể phải thêm tính năng này cho nhiều mục đích khác nhau.

NukeViet sử dụng trình soạn thảo ckeditor, bài viết này cũng như việc chèn thêm plugin cho trình soạn thảo nổi tiếng này. Trong bài viết này mình hướng dẫn thêm plugin Simple HTML5 audio cho ckeditor. Xem thêm thông tin plugin tại http://ckeditor.com/addon/html5audio
chèn audio nukeviet
Trinh phát audio của html5

1. Điều kiện cài đặt

Plugin này sử dụng thẻ audio của HTML 5, vậy nên, trước khi tiền hành cài đặt, phải phải chắc chắn:
 • Loại file cho phép upload (Cấu hình upload) cho phép upload định dạng Audio
 • Thẻ audio nằm trong danh sách các thẻ được NukeViet cho phép lưu vào Cơ sỡ dữ liệu (Xem tại Cấu hình / Thiết lập an ninh / Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống (nếu chưa có thì thêm vào)

2. Tiến hành cài đặt

 • Truy cập vào địa chỉ plugin, click Download để tải về plugin http://ckeditor.com/addon/html5audio
 • Giải nén và copy thư mục html5audio vào /assets/editors/ckeditor/plugins/
 • Mở /assets/editors/ckeditor/config.js. Tìm config.extraPlugins và thêm html5audio vào danh sách. Ví dụ sau khi thêm sẽ được config.extraPlugins = 'video,eqneditor,switchbar,tbvdownload,googledocs,html5audio';
 • Lưu lại tập tin. Cấu hình thành công
Trở lại với trình soạn thảo, bạn đã thấy icon của plugin. Việc upload file thực hiện tương tự như những module khác.
thêm audio nukeviet
Xuất hiện icon của plugin htmlaudio trên trình soạn thảo
thêm audio nukeviet
Tiền hành chọn tập tin


Nguồn: https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-chen-audio-vao-noi-dung-bai-viet-230.html

Chúc các bạn thành công!

Sao làm các bước y như vậy mà cũng không hiện biểu tượng audio lên trình soạn thảo! NK4.0.29
Trong => + Thiết lập an ninh / Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống: đã có sẵn thẻ audio. Có nội dung:
embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, s, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul, ol, iframe, figure, figcaption, video, audio, source, track, code, pre
----------
không biết mình sai ở đâu k!


http://PhamVanPhuong.freevnn.com
#185469 gửi bởi makelove
Ngày 13 Tháng 07 2017 , 03:05
embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, s, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul, ol, iframe, figure, figcaption, video, audio, source, track, code, pre,html
có phải thêm chữ html vào thiết lập an ninh không bạn
#192965 gửi bởi haprogv
Ngày 05 Tháng 02 2020 , 09:20
phavaphu đã viết
hongoctrien đã viết Audio là một dạng dữ liệu không thể thiếu đối với một số website chuyên về học tập trực tuyến. Bạn có thể phải thêm tính năng này cho nhiều mục đích khác nhau.

NukeViet sử dụng trình soạn thảo ckeditor, bài viết này cũng như việc chèn thêm plugin cho trình soạn thảo nổi tiếng này. Trong bài viết này mình hướng dẫn thêm plugin Simple HTML5 audio cho ckeditor. Xem thêm thông tin plugin tại http://ckeditor.com/addon/html5audio
chèn audio nukeviet
Trinh phát audio của html5

1. Điều kiện cài đặt

Plugin này sử dụng thẻ audio của HTML 5, vậy nên, trước khi tiền hành cài đặt, phải phải chắc chắn:
 • Loại file cho phép upload (Cấu hình upload) cho phép upload định dạng Audio
 • Thẻ audio nằm trong danh sách các thẻ được NukeViet cho phép lưu vào Cơ sỡ dữ liệu (Xem tại Cấu hình / Thiết lập an ninh / Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống (nếu chưa có thì thêm vào)

2. Tiến hành cài đặt

 • Truy cập vào địa chỉ plugin, click Download để tải về plugin http://ckeditor.com/addon/html5audio
 • Giải nén và copy thư mục html5audio vào /assets/editors/ckeditor/plugins/
 • Mở /assets/editors/ckeditor/config.js. Tìm config.extraPlugins và thêm html5audio vào danh sách. Ví dụ sau khi thêm sẽ được config.extraPlugins = 'video,eqneditor,switchbar,tbvdownload,googledocs,html5audio';
 • Lưu lại tập tin. Cấu hình thành công
Trở lại với trình soạn thảo, bạn đã thấy icon của plugin. Việc upload file thực hiện tương tự như những module khác.
thêm audio nukeviet
Xuất hiện icon của plugin htmlaudio trên trình soạn thảo
thêm audio nukeviet
Tiền hành chọn tập tin


Nguồn: https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-chen-audio-vao-noi-dung-bai-viet-230.html

Chúc các bạn thành công!

Sao làm các bước y như vậy mà cũng không hiện biểu tượng audio lên trình soạn thảo! NK4.0.29
Trong => + Thiết lập an ninh / Mã HTML được chấp nhận sử dụng trong hệ thống: đã có sẵn thẻ audio. Có nội dung:
embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, s, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul, ol, iframe, figure, figcaption, video, audio, source, track, code, pre
----------
không biết mình sai ở đâu k!

Copy bằng cách nào hả các cụ ơi? Mình vào đường dẫn trong Cpanel thấy mỗi upload file chứ không thấy upload thư mục. Có ai giúp cái