#182284 gửi bởi schavlev
Ngày 11 Tháng 02 2017 , 03:03
block.ini
<language> <en> <notice_then>then</notice_then> </en> </language>
block.tpl
<div class="then-col"> <span id="days"></span><span class="type-then">???</span> </div>
How to block.tpl to call the "???" of the block.ini?
Thanks

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/
#182309 gửi bởi schavlev
Ngày 13 Tháng 02 2017 , 05:18
mynukeviet đã viết View my answer https://mynukeviet.net/hoi-dap/Ho-tro-su-dung-NukeViet/How-to-block-tpl-to-call-the-text-of-the-block-ini-224/#p

Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng để tìm ra ý nghĩa tôi hiểu


нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/