Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#122587 gửi bởi xuyenviet
Ngày 14 Tháng 08 2012 , 21:22
Sau khi cài đặt nuke chung với diễn đàn vbb với phân cấp là nukeviet là root, (thư mục diễn đàn ngang hàng với file index của nuke) khi file .htaccess của nuke up lên thì mấy file css và js bị báo lỗi 404 khi view source và làm cho giao diễn bị vỡ, không những thế các file hay cấu trúc trong diễn đàn khi xem theo đường dẫn file vẫn báo lỗi 404, và khi nuke ở chế độ đóng cữa thì mấy file như css hay hình ảnh trong diễn đàn khi xem theo http://web.com/diendan/images/loading.gif và nhiều hình hay css khác cũng báo 404, khi lui lại thì báo trang web hiện đang đóng cửa của nuke, còn tệ hại hơn nữa là Lỗi trang web Hiển thị dữ liệu trong 90 ngày cuối cùng khi vào Googlebot thì báo URL đích không tồn tại và máy chủ của bạn không trả lại lỗi 404 (không tìm thấy tệp). và làm cho tính năng seo giảm xuống hẳn vì google không truy cập được vào cấu trúc của diễn đàn cũng như đường đẫn bài viết. các bạn xem hình ảnh sẻ rõ hơn vì mình diễn giải còn lũng cũng và chưa rõ ràng cho lắm, những khi xóa file .htaccess của nuke thì mấy đường dẫn liet kê trong http://www.google.com/webmasters/tools/ lại vào được bình thường ^:)^ :(

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Mong cách khắc phục từ các bạn .
Sửa lần cuối bởi xuyenviet vào Ngày 15 Tháng 08 2012 , 03:42, với tổng số 1 lần sửa.
#122590 gửi bởi laser
Ngày 14 Tháng 08 2012 , 21:40
Hãy cung cấp các thông tin sau:
Bạn tích hợp NukeViet sau khi chạy diễn đàn một thời gian hoặc upload file .htaccess lên sau có phải không? Hãy lần lượt làm các việc sau:
- Hãy kiểm tra file upload lên đã đủ chưa, có bị lỗi không (thông qua FTP).
- Đồng thời hãy kiểm tra nội dung file .htaccess của bạn và xử lý nó.

Nếu vẫn chưa khắc phục được, hãy gửi nội dung file .htaccess và địa chỉ web của bạn lên đây để mọi người ktra giùm.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#122600 gửi bởi xuyenviet
Ngày 15 Tháng 08 2012 , 03:37
laser đã viết:Hãy cung cấp các thông tin sau:
Bạn tích hợp NukeViet sau khi chạy diễn đàn một thời gian hoặc upload file .htaccess lên sau có phải không? Hãy lần lượt làm các việc sau:
- Hãy kiểm tra file upload lên đã đủ chưa, có bị lỗi không (thông qua FTP).
- Đồng thời hãy kiểm tra nội dung file .htaccess của bạn và xử lý nó.

Nếu vẫn chưa khắc phục được, hãy gửi nội dung file .htaccess và địa chỉ web của bạn lên đây để mọi người ktra giùm.

Dạ vâng ! diễn đàn em đã chạy được thời gian gần 1 năm rồi, vừa rồi tìm code CMS thì thấy nuke hay và lại tích hợp được với vbb nữa nên down bộ cài đặt nuke về làm trang tin tức, nhưng khi up lên và cài đặt và chạy thử nghiệm với các chế độ mặc định của nuke ( chưa tich hợp với vbb) thành công rồi, và trong thời gian 1 tháng up len để chỉnh sữa skin và cài các module và block thì mình để chế độ tắt cho nuke, và cũng chẵng vào Google Webmaster Tools kiểm tra định kỳ như trước vì nghĩ chắc cũng không sao với lại mình chưa seo cho Nuke nữa nên không vào, vừa rồi thấy pagerank và alexa tụt hạng nên vào xem tình hình thế nào, thì thấy 4 cái thông báo của googlebot to đùng với dấu cảnh báo.
- Khi cài đặt nuke thì mình nén nuke bằng Gzip lên host rồi mới giải nén và đã cài thành công rồi.( giờ thì mình movie sang subdomain rồi ) và chưa cài đặt lại, để xem tình hình thế nào đã.
- Cấu trúc của file .htaccess mà nuke tạo ra như sau:

Mã: Chọn hết
<Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)$">
deny from all
</Files>
RewriteEngine on
order deny,allow
deny from 42.117.183.12

#nukeviet

<Files ~ "\.(htm|html|css|js|php)$">
AddDefaultCharset UTF-8
</Files>

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<Files config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<Files mainfile.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<IfModule mod_deflate.c>

<FilesMatch "\.(css|js|xml)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
Header append Vary Accept-Encoding
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(doc|pdf|swf)$">
Header set X-Robots-Tag "noarchive, nosnippet"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpe?g|JPE?G|png|PNG|gif|GIF|swf|SWF|ico|ICO|xsl|XSL)(\?[0-9]{9,11})?$">
Header append Cache-Control "public"
Header add "Expires" "Tue, 31 Dec 2019 23:59:59 GMT"
Header add "Cache-Control" "max-age=2592000"
</FilesMatch>

</IfModule>

##################################################################################
#nukeviet_rewrite_start //Please do not change the contents of the following lines
##################################################################################

#Options +FollowSymLinks

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} /robots.txt$ [NC]
RewriteRule ^ robots.php?action=%{HTTP_HOST} [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\.xml$ index.php?nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.xml$ index.php?language=$2&nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=Sitemap [L]
RewriteRule ^((?!http(s?)|ftp\:\/\/).*)\.(css|js)$ CJzip.php?file=$1.$3 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/|\.html)$ index.php
</IfModule>

#nukeviet_rewrite_end
##################################################################################

deny from 123.30.175.82
deny from 123.30.175.79
deny from 123.30.175.81
deny from 123.30.175.80