Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#128209 gửi bởi phuctd
Ngày 04 Tháng 11 2012 , 23:35
Trong hệ thống mã mở của .NET, cho phép người dùng biên dịch module thành các file thư viện động (.dll), vì vậy các coder tha hồ chuyển giao mà không sợ mất bản quyền xây dựng module. Xin hỏi các bác, nukeviet có làm được vậy hoặc tương tự không?