Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#176853 gửi bởi xeonline
Ngày 17 Tháng 05 2016 , 03:45
Mình có site đang chạy Nukeviet 3.x hiện tại khi post bài mình có vài ảnh cần có 1 đoạn chú thích rất dài (dài hơn số ký tự mặc định chú thích cho ảnh của Nuke )
Bạn nào từng gặp trường hợp này rồi và FIX nó ở đâu chỉ cho mình với ... mình xin chân thành cảm ơn và ... cảm ơn !

Ví dụ: mình có hình ảnh được đăng hiển thị dưới phần mở đầu như trên và 1 đoạn chú thích dài.... dài ...
Nuke 3.X chỉ hiển thị được đến đó ... thay vì ghi trọn vẹn Camphuchia nó đến "Cam" là hết số ký tự được viết!
#176856 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 17 Tháng 05 2016 , 04:34
Hình như bị giới hạn 255 ký tự. Phải sửa vào trong cấu trúc DB, đoán thế.
Còn không thì thay vì dùng "Hiển thị dưới phần mở đầu" thì hãy chọn " Không hiển thị".
Sau đó bên dưới bài viết hãy chèn hình thủ công và chú thích theo ý muốn.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#176869 gửi bởi xeonline
Ngày 17 Tháng 05 2016 , 18:13
Kenny Nguyễn đã viết Hình như bị giới hạn 255 ký tự. Phải sửa vào trong cấu trúc DB, đoán thế.
Còn không thì thay vì dùng "Hiển thị dưới phần mở đầu" thì hãy chọn " Không hiển thị".
Sau đó bên dưới bài viết hãy chèn hình thủ công và chú thích theo ý muốn.

cảm ơn bạn đã quan tâm, đúng là giới hạn 255 ký tự... mình là muốn hỏi xem fix chổ nào . chứ mà chơi kiểu không hiểu thị hình ảnh sau đó dưới Sapô bài viết mình thêm cái chú thích bên dưới cho hình thì mình cũng đang áp dụng cho từng trường hợp rồi .
cảm ơn bạn đã chia sẻ.!

#176870 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 17 Tháng 05 2016 , 20:17
Cách fix thì nói bên trên rồi. Varchar (255), giới hạn 255 ký tự. Phải sửa lại cấu trúc DB.
Bạn có thể tìm hiểu thêm dựa đó.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/