Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#122428 gửi bởi linhmuctyhon
Ngày 12 Tháng 08 2012 , 05:27
Hiện tại mình đang gặp vấn đề :
Mình có file icon hình ngôi nhà. Muốn thêm vào trước chữ trang nhất trong menu ngang của Nukeviet.
Mà vẫn không biết thêm ở chổ nào ? Xin các bạn giúp đỡ.
Hiện tại mình xài theme Modern 3.x

Cám ơn anh em
#122458 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 12 Tháng 08 2012 , 14:03
/themes/modern/layout/header.tpl
Mã: Chọn hết
<ul class="module-menu fl">
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li>
<a{TOP_MENU.current} title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}">{TOP_MENU.title}</a>
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>

CSS của nó ở /themes/modern/css/screen.css
Mã: Chọn hết
ul.module-menu{margin:3px 0 0}
ul.module-menu li{display:inline}
ul.module-menu li a{color:#737373;margin:0 5px;text-decoration:none}
ul.module-menu li a:hover{color:#414f5b}
ul.module-menu li a.current{color:#b93d00}

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.