Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#171208 gửi bởi nvnghiem
Ngày 29 Tháng 07 2015 , 01:14
<!-- BEGIN: theme_type -->
{LANG.theme_type_select}: <!-- BEGIN: loop --><!-- BEGIN: other --><a href="{STHEME_TYPE}" title="{STHEME_INFO}">{STHEME_TITLE}</a><!-- END: other --><!-- BEGIN: current -->{STHEME_TITLE}<!-- END: current --><!-- BEGIN: space --> | <!-- END: space --><!-- END: loop --><!-- END: theme_type -->

Mình đã thêm đoạn này vào footer nhưng vẫn không hiện lên mục chuyển đổi giao diện Destop và Mobile là sao nhỉ? Có ai gặp trường hợp như mình không?

--------------------
Hãy cứ sống thật tốt, mọi thứ đã có thiên định
#171209 gửi bởi nvnghiem
Ngày 29 Tháng 07 2015 , 01:21
Mã: Chọn hết
<div class="clear"></div>
<div id="footer" class="clearfix">
<div class="fl">
{THEME_STAT_IMG} {THEME_NUKEVIET_IMG}
</div>
<div class="fl">
[FOOTER_SITE]
</div>
<div class="fr">
<ul class="bottom-toolbar">
<li>
Powered by<a title="NukeViet" href="http://nukeviet.vn"><img alt="NukeViet" src="/themes/forum/images/nukeviet.png" /></a>
</li>
<li>
Valid<a title="Validate html" href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img alt="Validated HTML" src="/themes/forum/images/xhtml.png" /></a><a title="Validate CSS" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer"><img alt="Validated CSS" src="/themes/forum/images/css.png" /></a>
</li>
<li>
<br/><a title="NukeViet" href="http://nukeviet.vn">NukeViet</a> is a registered trademark of <a title="VINADES.,JSC" href="http://vinades.vn">VINADES.,JSC</a>
</li>
<!-- BEGIN: theme_type -->
<li>
<br />
{LANG.theme_type_select}: <!-- BEGIN: loop --><!-- BEGIN: other --><a href="{STHEME_TYPE}" title="{STHEME_INFO}">{STHEME_TITLE}</a><!-- END: other --><!-- BEGIN: current -->{STHEME_TITLE}<!-- END: current --><!-- BEGIN: space --> | <!-- END: space --><!-- END: loop -->
</li><!-- END: theme_type -->
</ul>
</div>
<div class="clear">
</div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility: hidden; display: none;">
<img alt="" title="" src="{THEME_IMG_CRONJOBS}" width="1" height="1" />
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mình đã bê nguyên code footer.tpl của Nukeviet như ở trên nhưng vẫn không hiện lên phần chuyển đổi. Không hiểu mình đã làm sai chỗ nào nữa.
Mong mọi người chia sẻ.
Trân trọng.

--------------------
Hãy cứ sống thật tốt, mọi thứ đã có thiên định
#171480 gửi bởi nvnghiem
Ngày 08 Tháng 08 2015 , 00:43
Chào mọi người
Web vietnamcoffee.asia của mình bây giờ mất luôn cái chuyển đổi giao diện. Làm cách nào cũng không thấy hiển thị ra. (Góc dưới cùng bên phải).
Mọi người chia sẻ giúp mình với nhé.
Cảm ơn nhiều.

--------------------
Hãy cứ sống thật tốt, mọi thứ đã có thiên định