#134635 gửi bởi thlinh
Ngày 06 Tháng 03 2013 , 07:25
Ngày xưa. Thời nukeviet 2.0 khi muốn truyền biến số ($ma_loailop; $ma_lophoc) vào hàm (lophoc) thể hiện trong liên kết bên dưới thì tôi thực hiện như sau:
<a href=\"".INCLUDE_PATH."modules.php?name=$module_name&op=lophoc&loailop=$ma_loailop&lophoc=$ma_lophoc\"></a>;

Hàm lophoc được truyền vào hai biến số $ma_loailop và $ma_lophoc

Bây giờ áp dụng cho đoạn code bên dưới (nuke 3.4) thì phải làm thế nào?

$khoahoc = "<a href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=lophoc" . "\">" . $ten_lophoc . "</a>";

Mong các bạn trong lớp học giúp đỡ cho tôi và cũng là hướng dẫn cho các bạn khác cùng học luôn nhé.
Chân thành cảm ơn.
#134636 gửi bởi keonuke
Ngày 06 Tháng 03 2013 , 07:54
Vẫn vậy thôi, thêm cái này vào nữa là ok
Mã: Chọn hết
&loailop=$ma_loailop&lophoc=$ma_lophoc

Nó sẽ thành
Mã: Chọn hết
$khoahoc = "<a href=\"" . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&amp;" . NV_NAME_VARIABLE . "=lophoc&loailop=$ma_loailop&lophoc=$ma_lophoc . "\">" . $ten_lophoc . "</a>";

http://23vn.net <= Nhạc số chất lượng cao nè bà con http://thieuhoa.net <- Nukeviet 3.3
#134714 gửi bởi thlinh
Ngày 08 Tháng 03 2013 , 04:43
keonuke oi, giúp đỡ tôi thêm nhé.
Liên kết bên dưới http://vbridge.com.vn/vi/phoihop/huyenthi/ thể hiện tốt nhưng không truyền tham số vào được.

1. File thực thi: modules/lophoc/funcs/main.php
$qldt_lh = getQldt_lophoc($ll, $lh, $dv);
$contents = qldt_lophoc_main( $qldt_lh );

3. Hàm getQldt_lophoc($ll, $lh, $dv) gọi file modules/lophoc/global.functions.php
function getQldt_lophoc($ll, $lh, $dv){
...........
}