#194115 gửi bởi ccgdev.net
Ngày 25 Tháng 07 2020 , 03:21
Bạn gửi log lỗi lên chứ nói như bạn thì chịu rồi bạn ơi.

Có thể inbox mình xem cho

BCB SOLUTIONS - Thiết kế website chuẩn SEO - Thiết kế giao diện nukeviet, module nukeviet.

Contact : 0982 083 283 - 0898 68 98 42 - FB : fb.com/bachdinhcao
#194129 gửi bởi huutho8xct
Ngày 26 Tháng 07 2020 , 22:04
Mình thêm sự kiện là nó báo như vậy nè!

[Mon, 27 Jul 2020 08:50:59 +0700] [localhost] [::1] [Warning(2): preg_replace(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7] [FILE: /includes/core/filesystem_functions.php] [LINE: 204]
[Mon, 27 Jul 2020 08:51:05 +0700] [localhost] [::1] [User Notice(1024): PDOException Object
(
[message:protected] => SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 42000
[file:protected] => D:\vertrigo\www\nhahat\vendor\vinades\nukeviet\Core\Database.php
[line:protected] => 495
[trace:Exception:private] => Array
(
[0] => Array
(
[file] => D:\vertrigo\www\nhahat\vendor\vinades\nukeviet\Core\Database.php
[line] => 495
[function] => query
[class] => PDO
[type] => ->
[args] => Array
(
[0] => CREATE TABLE nv4_vi_events_rows (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
post_id mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'ID người đăng',
catids varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Danh sách ID chủ đề, theo cấu trúc ,id1,id2,',
time_start int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Thời gian bắt đầu',
time_end int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Thời gian kết thúc',
location varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Địa điểm diễn ra sự kiện',
title varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
alias varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
images varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Ảnh sự kiện',
hometext mediumtext NOT NULL COMMENT 'Giới thiệu ngắn gọn',
bodytext mediumtext NOT NULL COMMENT 'Chi tiết',
addtime int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
edittime int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
status tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0: Dừng, 1: Hoạt động',
PRIMARY KEY (id),
KEY post_id (post_id),
KEY catids (catids),
KEY title (title),
KEY status (status),
UNIQUE KEY alias (alias)
) ENGINE=MyISAM
)

)

[1] => Array
(
[file] => D:\vertrigo\www\nhahat\admin\modules\functions.php
[line] => 191
[function] => query
[class] => NukeViet\Core\Database
[type] => ->
[args] => Array
(
[0] => CREATE TABLE nv4_vi_events_rows (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
post_id mediumint(8) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'ID người đăng',
catids varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Danh sách ID chủ đề, theo cấu trúc ,id1,id2,',
time_start int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Thời gian bắt đầu',
time_end int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Thời gian kết thúc',
location varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Địa điểm diễn ra sự kiện',
title varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
alias varchar(250) NOT NULL DEFAULT '',
images varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Ảnh sự kiện',
hometext mediumtext NOT NULL COMMENT 'Giới thiệu ngắn gọn',
bodytext mediumtext NOT NULL COMMENT 'Chi tiết',
addtime int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
edittime int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
status tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0: Dừng, 1: Hoạt động',
PRIMARY KEY (id),
KEY post_id (post_id),
KEY catids (catids),
KEY title (title),
KEY status (status),
UNIQUE KEY alias (alias)
) ENGINE=MyISAM
)

)

[2] => Array
(
[file] => D:\vertrigo\www\nhahat\admin\modules\setup.php
[line] => 78
[function] => nv_setup_data_module
[args] => Array
(
[0] => vi
[1] => events
[2] => 0
)

)

[3] => Array
(
[file] => D:\vertrigo\www\nhahat\admin\index.php
[line] => 175
[args] => Array
(
[0] => D:\vertrigo\www\nhahat\admin\modules\setup.php
)

[function] => require
)

)

[previous:Exception:private] =>
[errorInfo] => Array
(
[0] => 42000
[1] => 1071
[2] => Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
)

[xdebug_message] => ( ! ) PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes in D:\vertrigo\www\nhahat\vendor\vinades\nukeviet\Core\Database.php on line 495
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006439248{main}( )...\index.php:0
20.04554313248require( 'D:\vertrigo\www\nhahat\admin\modules\setup.php' )...\index.php:175
30.04814328800nv_setup_data_module( )...\setup.php:78
40.11344410816NukeViet\Core\Database->query( )...\functions.php:191
50.11354410816query
( )...\Database.php:495

)
] [FILE: /admin/modules/functions.php] [LINE: 193]
[Mon, 27 Jul 2020 08:52:35 +0700] [localhost] [::1] [Error(1): Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'nhahat.nv4_vi_events_rows' doesn't exist in D:\vertrigo\www\nhahat\vendor\vinades\nukeviet\Core\Database.php:495
Stack trace:
#0 D:\vertrigo\www\nhahat\vendor\vinades\nukeviet\Core\Database.php(495): PDO->query('SELECT COUNT(*)...')
#1 D:\vertrigo\www\nhahat\modules\events\admin\main.php(91): NukeViet\Core\Database->query('SELECT COUNT(*)...')
#2 D:\vertrigo\www\nhahat\admin\index.php(175): require('D:\\vertrigo\\www...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Core/Database.php] [LINE: 495]
Sửa lần cuối bởi huutho8xct vào Ngày 26 Tháng 07 2020 , 22:08, với tổng số 1 lần sửa.
#194135 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 27 Tháng 07 2020 , 04:42
Bạn sửa file https://github.com/hoaquynhtim99/events/blob/master/modules/events/action_mysql.php

catids varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Danh sách ID chủ đề, theo cấu trúc ,id1,id2,',

Thành

catids varchar(250) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Danh sách ID chủ đề, theo cấu trúc ,id1,id2,',

rồi cài lại module xem sao

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#194183 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 31 Tháng 07 2020 , 23:26
hoangdk đã viết Chào cả nhà, hôm nay nghịch dại update phiên bản mới lên 4.4 của NukeViet, sau khi update xong thì website không vào được các menu nữa. Mong các bạn chỉ giáo giúp để xử lý việc này
Cảm ơn nhiều

Không vào được thì nó sao bạn?


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com