Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#187444 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 17 Tháng 12 2017 , 19:42
svnonglam đã viết Có ai check lại trên bản 4.3 chưa a?
Sao em cũng chèn mà nó k hiện ahuhu

Bạn kiểm tra nó có bị xung đột js ko nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/