#191619 gửi bởi huutho8xct
Ngày 08 Tháng 07 2019 , 23:11
Trong giao diện admin->thông tin->thông tin từ các module đã có 3 trường Module, Nội dung, Giá trị. Nhờ các bạn giúp đỡ mình muốn hiển thị thêm trường tổng lượt xem theo từng module sau trường giá trị. Xin cám ơn các bạn!