Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#172668 gửi bởi tuanvanpham84
Ngày 19 Tháng 09 2015 , 19:56
Khi bấm vào xem nội dung bài viết thì xuất hiện giống như ở đây nè bạn

gửi bởi tuanvanpham84 » 19 Tháng 9 2015, 11:44
gửi bởi hongoctrien » 19 Tháng 9 2015, 14:57

Trong trang web mình chỉ xuất hiện ngày gửi thôi à.