Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#173796 gửi bởi abcls
Ngày 17 Tháng 11 2015 , 12:38
Mình tạo một Module new (tin tức) ảo có chuyên mục chính bậc 1, nhưng không có chuyên mục con bậc 2 trong chuyên mục chính bậc 1 này mà chỉ có một bài viết. Mình muốn hiển thị nội dung của bài viết này khi mình nháy chuột vào tên chuyên mục chính bậc 1 thì phải làm thế nào.
Mình mong mọi người giúp đỡ, mình trân trọng cảm ơn mọi người!
#173798 gửi bởi hongoctrien
Ngày 17 Tháng 11 2015 , 19:04
News chưa hiển thị được dạng này ạ.
Bạn có thể dùng module page, hoặc viết luôn nội dung bài viết đó vào phần mô tả nội dung chủ đề của news.

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#173823 gửi bởi abcls
Ngày 18 Tháng 11 2015 , 09:59
Bạn hiểu sai ý mình rồi, bạn vào trang web này của mình là http://khangkhangexpress.com, rồi mới hiểu
- ví dụ: các mục lựa chọn trên menu ngang global menu theme default của theme default mình có các mục lựa chọn là tên các module:
+ tại mục Dịch vụ là module ảo của module new: mình chọn mục con vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam thì mình muốn nó hiển thị luôn nội dung bài viết và các mục con sau tương tự
+ tại mục quy định - chính sách chung là module ảo của module new: mình chọn tên hiển thị của module trên menu ngang thì hiển thị luôn nội dung bài viết quy định - chính sách chung
#173828 gửi bởi abcls
Ngày 18 Tháng 11 2015 , 10:49
Nghĩa là module Dịch vụ là module ảo của module new; trong module dịch vụ có chuyên mục Dịch vụ nhận hàng từ Trung Quốc về Việt Nam;chuyên mục Dịch vụ nhận hàng từ Trung Quốc về Việt Nam này có một bài viết Dịch vụ chuyển tiền sang Trung Quốc, nạp tiền vào tài khoản Alipay; giờ mình muốn khi chọn tên chuyên mục Dịch vụ nhận hàng từ Trung Quốc về Việt Nam là nó hiển thị luôn nội dung bài viết Dịch vụ chuyển tiền sang Trung Quốc, nạp tiền vào tài khoản alipay