#166632 gửi bởi laser
Ngày 09 Tháng 02 2015 , 05:02
huongpro_love đã viết:Còn với NKV4 thì bạn làm tương tự, xóa dòng từ 17 đến dòng 27
Mã: Chọn hết
if( $global_config['whoviewuser'] == 2 and ! defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_admin'], $nv_redirect );
}
elseif( $global_config['whoviewuser'] == 1 and ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_user'], $nv_redirect );
}
else


Cái này có cấu hình trong cấu hình module users, bạn xóa code đi thế này sẽ không điều khiển được cấu hình đâu.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#166640 gửi bởi huongpro_love
Ngày 09 Tháng 02 2015 , 13:12
laser đã viết:
huongpro_love đã viết:Còn với NKV4 thì bạn làm tương tự, xóa dòng từ 17 đến dòng 27
Mã: Chọn hết
if( $global_config['whoviewuser'] == 2 and ! defined( 'NV_IS_ADMIN' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_admin'], $nv_redirect );
}
elseif( $global_config['whoviewuser'] == 1 and ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$nv_redirect = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name );
user_info_exit_redirect( $lang_module['allow_user'], $nv_redirect );
}
else


Cái này có cấu hình trong cấu hình module users, bạn xóa code đi thế này sẽ không điều khiển được cấu hình đâu.

Xin lỗi anh và xin lỗi các bạn vì em ko để ý mải tìm đến code nên thực sự sai xót...
Các bạn làm theo hình bên dưới lại nhé..Vào module user (tài khoản) sau đó chọn cấu hình và thay đổi tùy chọn trong mục " Ai được xem danh sách thành viên"
Mong mọi người thong cảm!
Đính kèm
(190.01 KB) Đã tải về 13 lần