#181984 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 05 Tháng 01 2017 , 09:34
Bạn có nhầm việc trỏ nhiều tên miền về cùng 1 website không? :D
Cũng có cách để 2 website chung 1 database nhưng như thế có lẽ không hay. Bạn thử tìm file config.php tìm dòng
$db_config['dbname'] = 'xxxx';
$db_config['dbsystem'] = 'xxxx';
$db_config['dbuname'] = 'xxxx';
$db_config['dbpass'] = 'xxxx';
Trong 'xxxx' bạn điền ở cả 2 website bạn muốn cùng database giống nhau là được bạn à
#181994 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 06 Tháng 01 2017 , 00:54
Cơ bản điều này là không nên.
Còn bên trên đã hướng dẫn rồi, chỉnh config.php cho kết nối vào 1 Database với cùng thông số là được.
Tất nhiên cả 2 bộ code phải nằm chung chỗ với nhau vì thường các server chỉ cho kết nối DB thông qua "localhost", tức là nếu code ở chỗ B thì ko kết nối tới DB A được (trừ khi hosting và DB A cho phép remote connect DB).

// Bạn nói là có lỗi thì nên chụp cái hình lỗi lên cho dễ đoán bệnh nhé. :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/