#188892 gửi bởi dohoangviet
Ngày 06 Tháng 06 2018 , 04:17
Các bác giúp em với.
Ví dụ phần tin tức của em có 5 chuyên mục. Nó mặc định hiển thị 4 chuyên mục đầu ra trang chủ. Nhưng khi em tắt chuyên mục 1 không cho hiển thị ra trang chủ và bật hiển thị chuyên mục 5 ra trang chủ. Nhưng ra trang chủ xem thì chuyên mục 1 bị tắt nên mất. Chuyên mục 5 bật hiển thị nhưng k lên.
#188899 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 06 2018 , 20:45
Bạn kiểm tra lại xem trong chuyên mục 5 đã có bài viết chưa, nếu có thì bài viết đó có bật phần hiển thị trang chủ không

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com