Nội quy chuyên mục: Chuyên mục phát triển và hỗ trợ phát triển Module Music cho NukeViet 3.x.
Tải module này về từ đây http//nukeviet.vn/vi/store/modules/music/
#144823 gửi bởi khicon038
Ngày 05 Tháng 09 2013 , 09:56
Mình đang muốn thêm tên ca sĩ vào block_same_category.tpl .
Và mình đã thực hiện thêm đoạn code sau vào file tpl nhưng nó không hiện lên được.
Mã: Chọn hết
<a href="{ROW.url_search_singer}" title="{ROW.casithat}">{ROW.casithat}</a>


Mình nghĩ là cần phải chỉnh hay thêm gì đó nữa trong file PHP, nhưng mình mò mãi chưa ra được. Hoaquynh hoặc pro nào ra tay giúp mình với. Thanks all

http://xudoanphuocqua.com