#67834 gửi bởi manh9x
Ngày 03 Tháng 10 2010 , 01:05
Mình muốn sửa block thành viên đăng nhập, đăng ký,quên mật khẩu... để thêm ở ngay ngoài bên cạnh nút đăng nhập là nút đăng ký và nút quên mật khẩu đẩy xuống dòng dưới đó. thì phải sửa file nào, nằm ở đâu và sửa như thế nào ạh ?

Mong mọi người trợ giúp !

http://vaykhongthechaphn.com -> Vay tiền nhanh - Giải ngân gấp - Trực tiếp từ ngân hàng
#67846 gửi bởi vuthao
Ngày 03 Tháng 10 2010 , 06:33
Bạn cần sửa các file themes\default\blocks\global.login.tpl như sau:
Tìm đến đoạn:
Mã: Chọn hết
<div style="padding-top: 10px;" class="clearfix">
<div class="submit">
<input name="nv_redirect" value="{REDIRECT}" type="hidden" />
<input type="submit" value="{LANG.loginsubmit}" />
</div><a class="forgot fl" title="{LANG.lostpass}" href="{USER_LOSTPASS}">{LANG.lostpass}?</a>
</div>

Thanh bằng đoạn:
Mã: Chọn hết
<div style="padding-top: 10px;" class="clearfix">
<div class="submit">
<input name="nv_redirect" value="{REDIRECT}" type="hidden" />
<input type="submit" value="{LANG.loginsubmit}" />
</div>
</div>
<div style="padding-top: 15px;" class="clearfix">
<a title="{LANG.register}" href="{USER_REGISTER}">{LANG.register}?</a> - <a title="{LANG.lostpass}" href="{USER_LOSTPASS}">{LANG.lostpass}?</a>
</div>


Về cơ bản mình thêm đoạn: <a title="{LANG.register}" href="{USER_REGISTER}">{LANG.register}?</a>

Nếu theme bạn dùng khác theme mặc định bạn cần sửa file tương ứng:themes\my_theme\blocks\global.login.tpl