#174079 gửi bởi theblues
Ngày 27 Tháng 11 2015 , 02:14
Hiện tại em đang làm web cho trường, mọi thứ đều là phi thương mại mà em lại chỉ là một amateur. Có cái module thời khoá biểu giáo viên rất cần thiết cho trang mà em không biết cách nâng cấp. Nhờ các anh chị em có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ em. Em xin cảm ơn, Module ở file đính kèm.
Đính kèm
(39.94 KB) Đã tải về 6 lần
#174175 gửi bởi theblues
Ngày 01 Tháng 12 2015 , 19:27
Hiện tại em đang làm web cho trường, mọi thứ đều là phi thương mại mà em lại chỉ là một amateur. Có cái module thời khoá biểu giáo viên rất cần thiết cho trang mà em không biết cách nâng cấp. Nhờ các anh chị em có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ em. Em xin cảm ơn, Module ở file đính kèm.
Đính kèm
(39.94 KB) Đã tải về 2 lần
#174178 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 01 Tháng 12 2015 , 19:58
Thôi thì up cho bạn. Chứ convert thì mình hổng có biết làm.
Còn phi thương mại thì cách AE khác cũng khó xử :)

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/