Help Module Laws!

Chia sẻ:
#184511 gửi bởi phongcntt3
Ngày 16 Tháng 05 2017 , 12:06
Làm ơn giúp mình!
- Mình cài module laws trong nukeviet 4.1, đã có chức năng phân quyền cho người sử dụng!
- Tuy nhiên, khi cấp quyền quản lý module "Laws" cho người sử dụng, thì người sử dụng có thể thay đổi thể loại, thay đổi người ký .....
- Mình muốn những user quản lý module laws này chỉ được "thêm văn bản" không được đọc văn bản cũ, không dc thay đổi người ký, .... Tóm lại nhóm user quản lý module laws khi đăng nhập trang admin thì chỉ có 1 nút "thêm văn bản", có ai giúp mình không? cảm ơn trước ạ.
#184534 gửi bởi phongcntt3
Ngày 17 Tháng 05 2017 , 08:17
Hỏi hơi ngu 1 tý là có thể lập trình 1 module mới chỉ có chức năng thêm văn bản và dùng chung csdl với module laws có được ko các bạn? Mấy bro làm nhiều chỉ dẫn với ạ! :-SS