#188590 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 28 Tháng 04 2018 , 02:28
mrxxx đã viết Dạ em muốn chỉnh nội dung mail ví dụ như thêm 1 dòng AAAA, Làm đậm chữ BBBB, Tô màu chữ C trong nội dung mail ạ.

Mình nghĩ bạn có thể sửa trong file:
\themes\default\modules\contact\sendcontact.tpl


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/