#183374 gửi bởi toioday
Ngày 01 Tháng 04 2017 , 04:18
NỘI DUNG CÂU CHUYỆN
1- Sau khi cài Nukeviet 4 và chạy Website OK
2- Mình táy máy, bật chế độ xác minh 02 lớp lên . Lần đầu máy hiện ra QR Code để Scan mã. Mình sử dụng Windows Phone nên không có thằng Google Aunthentication, theo hướng dẫn, mình mượn 01 máy điện thoại của 01 em cùng đơn vị, cài chương trình Google Aunthentication , máy hiện ra mã sau khi quét !
3- Lần sau khi truy cập vàom, đúng là bảo mật 2 lớp, Quá chắc chắn, nhưng thấy bất tiện, mình lại vào Thiết lập an ninh dể vô hiệu hóa đi.
4-Những lần sau máy tính đều yêu cầu khi vào trang Quản lý Site đều phải nhập 6 số xác minh từ Google Authentication.
5- KẾT LUẬN: Mỗi lần vào trang quản trị là phải mượn máy của bé nhân viên !
6- Nhờ trợ giúp: Các cao thủ giúp vô hiệu hóa luôn giúp. ( TB: Mình đã vô hiệu trong trang cấu hình rồi nhưng khi đăng nhập vẫn yêu cầu )
#183379 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 01 Tháng 04 2017 , 06:46
Bạn ra ngoài site vào phần quản lý tài khoản, thiết lập thông tin qua tab xác thực hai bước để tắt đi nhé, trong admin chỉ là cấu hình bắt buộc/không bắt buộc thôi chứ không phải là bật tắt của thành viên.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com