#191318 gửi bởi hoanglongvnpt
Ngày 03 Tháng 06 2019 , 03:45
1. Mở file: detail.tpl (themes/themes đang dùng/modules/news/)
tìm đến các đoạn:
 <!-- BEGIN: related_new --> và <!-- BEGIN: related -->
thêm vào dưới nó:
 <div class="col-md-12"> .....Nội dung.... </div>
Sau khi thêm ta có dạng như sau:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 1:..... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related_new -->
Và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> Nội dung 2:...... </li> <!-- END: loop --> </ul> </div> </div> <!-- END: related -->
2. Thêm hình ảnh minh họa cho bản tin:
Để hiện thị hình ảnh nhỏ bên tin bên phải hay trái hoặc dưới chuyên mục ta làm như sau
mở file: themes/default/css/news.css tìm đoạn css:
 div.news_column ul.related li { padding:0 4px 0 0; }
thêm float: left; ta được:
 div.news_column ul.related li { float: left; padding:0 4px 0 0; }
- Tiếp theo ta mở file mở file: themes/default/modules/news/detail.tpl
tìm:
 <!-- BEGIN: related_new --> <div class="col-md-12"> Nội dung 1:..... </div> <!-- END: related_new -->
và:
 <!-- BEGIN: related --> <div class="col-md-12"> Nội dung 2:..... </div> <!-- END: related -->
Thay thế toàn bộ nội dung 1 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-up" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related_new}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED_NEW.link}" title="{RELATED_NEW.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED_NEW.title}</a> <em>({RELATED_NEW.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Thay thế toàn bộ nội dung 2 bằng code:
 <p class="h3"><em class="fa fa-thumbs-o-down" aria-hidden="true">&nbsp;</em><strong>{LANG.related}</strong></p> <div class="clearfix"> <ul class="related list-inline"> <!-- BEGIN: loop --> <li> <a class="show h4" href="{RELATED.link}" title="{RELATED.title}" <!-- BEGIN: tooltip -->data-content="{OTHER.hometext}" data-img="{OTHER.imghome}" data-rel="tooltip" data-placement="{TOOLTIP_POSITION}"<!-- END: tooltip -->><img src="{RELATED_NEW.imghome}" alt="{RELATED_NEW.title}" width="60" class="img_full img-thumbnail pull-left " />{RELATED.title}</a> <em>({RELATED.time})</em> <!-- BEGIN: newday --> <span class="icon_new">&nbsp;</span> <!-- END: newday --> </li> <!-- END: loop --> </ul> </div>
Tiếp theo mở file modules/news/theme.php tìm function detail_theme($news_contents, $array_keyword, $related_new_array, $related_array, $topic_array, $content_comment)
{
kéo xuống dưới tìm dòng: $xtpl->assign('RELATED_NEW', $related_new_array_i);
trước nó ta thêm đoạn:
 $related_new_array_i['title'] = nv_clean60($related_new_array_i['title'], 40);
Tìm tiếp đoạn: $xtpl->assign('RELATED', $related_array_i);
Thêm vào trước nó đoạn code:
 $related_array_i['title'] = nv_clean60($related_array_i['title'], 40);
đơn giản chỉ có thế thôi, chúc thành công!
#191342 gửi bởi Nguoicodonvn2008
Ngày 05 Tháng 06 2019 , 08:08
Bác Long ơi em đã làm như bác hướng dẫn, đã có thể tách ra hai cột nhưng hình hiển thị ở những tin cũ hơn bị lặp là sao ạ, mong bác trợ giúp thêm
#191416 gửi bởi phuonghoang
Ngày 14 Tháng 06 2019 , 23:22
Nguoicodonvn2008 đã viết Bác Long ơi em đã làm như bác hướng dẫn, đã có thể tách ra hai cột nhưng hình hiển thị ở những tin cũ hơn bị lặp là sao ạ, mong bác trợ giúp thêm

hiện ok nhưng muốn đẹp bác phải css lai nhé


Nhận rip themes tất cả các loại website cho nukeviet, giao full code , tốc độ nhanh, đảm bảo code sạch ...