Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Với các module lớn có nhiều người sử dụng và có nhiều câu hỏi, tác giả module có thể đề nghị ban quản trị tạo 1 chuyên mục mới.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#180145 gửi bởi vanluong
Ngày 10 Tháng 09 2016 , 02:46
Mới hoàn thành xong cái Module Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên
- Thêm STT
- Thêm SDT cho trang main
- Fix lỗi ảnh đại diện
- Thêm thành phần cho toltip
- Sửa lỗi tràn khung
- Thêm màu mè cho cái giao diện
.....v...v....

500 a/c/e thích thì mình share
demo: http://truongtieuhocatieng.edu.vn/
#180276 gửi bởi ntd102
Ngày 15 Tháng 09 2016 , 00:16
Có Import được dữ liệu không bạn?

~O) http://tamnhintheky.com Học hỏi, chia sẽ cntt...
:x http://vienthongtindat.com Camera, bộ đàm, tuần tra, giám sát, chuông báo...
>:) http://zooypatrol.com .vn Máy tuần tra giám sát Zooy
:D http://zacda.com Cho thuê trang phục biểu diễn