#188001 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 04 Tháng 03 2018 , 21:32
Mọi người giúp mình với, mình nâng cấp từ Nukeviet 3.4 lên 4.3 ở localhost chạy ok nhưng khi lên host thì bị trang trắng và file log_error báo như này:

[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: site_name] [FILE: /includes/core/theme_functions.php] [LINE: 133]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: googleAnalyticsID] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1703]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: is_myreferer] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1719]
[Mon, 05 Mar 2018 08:58:19 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Notice(8): Undefined index: cronjobs_next_time] [FILE: /includes/functions.php] [LINE: 1723]
[Mon, 05 Mar 2018 09:02:18 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [171.237.116.216] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 05 Mar 2018 09:09:10 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [123.30.175.142] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 05 Mar 2018 09:09:31 +0700] [giaoxuhoaloc.org] [203.113.152.5] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'ifyhqmrh_home.nv4_config' doesn't exist' in /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/ifyhqmrh/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT lang, mo...')
#1 /home/ifyhqmrh/public_html/includes/mainfile.php(309): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT lang, mo...', '', 'settings')
#2 /home/ifyhqmrh/public_html/index.php(21): require('/home/ifyhqmrh/...')
#3 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188002 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 04 Tháng 03 2018 , 21:46
Mình nâng cấp lên nhưng có phần lưu ý mình không biết sửa như nào nên bỏ qua:

1. Cần kiểm tra lại tất cả các chỗ dùng SQL có câu lệnh: INSERT, UPDATE, DELETE: nếu câu lệnh nào cần xác định số kết quả trả về thì nên thay bằng thương thức PDO::exec
2. Kiểm tra lại tất cả các chỗ có //$xxx->closeCursor(); và thay thế đúng bằng $result->closeCursor(); tùy theo các đoạn code viết bên trên.
3. Kiểm tra lại tất cả các chỗ có $db->sql_affectedrows(); Nếu trên đó có câu lệnh $db->query( $sql ); thì hãy xóa dòng $db->query( $sql ); và sửa $db->sql_affectedrows() thành $db->exec( $sql );
4. Không sử dụng SQL REPLACE, bởi Oracle không hỗ trợ REPLACE
5. Sử dụng PDOStatement::rowCount để đếm số kết quả trả về.
6. Nên thay thế UNIX_TIMESTAMP() bằng biến NV_CURRENTTIME trong PHP.
7. Để module chạy được trên các loại CSDL khác cần bỏ dầu nháy ` trong các đoạn truy vấn CSDL.
8. Chức năng phân quyền đã thay đổi, cụ thể không còn hàm nv_set_allow mà thay vào đó là hàm nv_user_in_groups, cần xóa các trường who_view nếu có.
9. Chú ý đường dẫn trong admin. Ở phiên bản mới đã được thêm vào biến lang.
10. Tìm và thay thế các đoạn javascript sử dụng nv_ajax thay bằng ajax của jquery.

................
hay là vì thế mà bị lỗi

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188014 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 05 Tháng 03 2018 , 04:34
Mình đã cài đặt thành công trên localhost rồi nhưng không hiểu sao khi up lên host lại như vậy dù đã import CSDL rồi. @anhyeuviolet giúp mình với.
Sửa lần cuối bởi hoanhaoict vào Ngày 05 Tháng 03 2018 , 04:36, với tổng số 1 lần sửa.

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188015 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 05 Tháng 03 2018 , 04:53
hoanhaoict đã viết Mình đã cài đặt thành công trên localhost rồi nhưng không hiểu sao khi up lên host lại như vậy dù đã import CSDL rồi. @anhyeuviolet giúp mình với.

Kiểm tra cấu hình của hosting và các thông số cho php sql cho site


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188023 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 05 Tháng 03 2018 , 20:10
Thông tin host của mình như thế này:
Phiên Bản cPanel 68.0 (build 29)
Phiên Bản Apache 2.4.29
Phiên Bản PHP 5.6.33
Phiên Bản MySQL 10.0.34-MariaDB
Kiến Trúc x86_64
Hệ Điều Hành linux
Địa Chỉ IP Chung 45.124.84.20
Đường dẫn đến Sendmail /usr/sbin/sendmail
Đường dẫn đến Perl: /usr/bin/perl
Phiên bản Perl 5.16.3
Phiên Bản Kernel 3.10.0-714.10.2.lve1.4.63.el7.x86_64

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188024 gửi bởi hoanhaoict
Ngày 05 Tháng 03 2018 , 21:17
Sau một hồi kiểm tra thì mình thấy rằng nếu vào máy mới để truy cập thì vào được trang chủ như bình thường nhưng khi đăng nhập quản trị thì cả trang quản trị và trang chủ đều trắng.

Một chú gà Nukeviet, mong các bác chỉ giáo thêm. :D :)
#188040 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 03 2018 , 06:22
hoanhaoict đã viết Sau một hồi kiểm tra thì mình thấy rằng nếu vào máy mới để truy cập thì vào được trang chủ như bình thường nhưng khi đăng nhập quản trị thì cả trang quản trị và trang chủ đều trắng.

Vấn đề là bạn không nâng cấp theme riêng và module riêng thành ra nó ko tương thích, vào admin bị trắng nó làm cái cache lỗi dẫn đến đi đâu cũng dính vào cache đó


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/