#159659 gửi bởi love4you
Ngày 29 Tháng 07 2014 , 06:42
laser đã viết:
cancantona đã viết:hầu như mình thấy đa phần các member của nukeviet toàn ở phía bắc không nhỉ. mình ở phía nam hơi lạc loài thì phải

Sao lại gọi là lạc loài.

Bạn đứng ra tổ chức cộng đồng trong đó đê! Mình ủng hộ!

đúng như bạn cancantona nói, chưa thấy nukeviet có hoạt động gì trong nam cả, trong nay anh em dùng nukeviet không nhỏ, mong rằng sắp tới BQT sẽ để ý và có kế hoạch nam tiến. Như 4.0 sắp tới chẳng hạn :D
#162743 gửi bởi cobedepgai
Ngày 31 Tháng 10 2014 , 04:28
love4you đã viết:
laser đã viết:
cancantona đã viết:hầu như mình thấy đa phần các member của nukeviet toàn ở phía bắc không nhỉ. mình ở phía nam hơi lạc loài thì phải

Sao lại gọi là lạc loài.

Bạn đứng ra tổ chức cộng đồng trong đó đê! Mình ủng hộ!

đúng như bạn cancantona nói, chưa thấy nukeviet có hoạt động gì trong nam cả, trong nay anh em dùng nukeviet không nhỏ, mong rằng sắp tới BQT sẽ để ý và có kế hoạch nam tiến. Như 4.0 sắp tới chẳng hạn :D


Đồng ý với bạn, mình cũng muốn anh em Nukeviet hoạt động mạnh mẽ trong Nam nhiều hơn nữa, thấy hơi buồn cho anh em
#162937 gửi bởi webvang
Ngày 06 Tháng 11 2014 , 23:33
love4you đã viết:
laser đã viết:
cancantona đã viết:hầu như mình thấy đa phần các member của nukeviet toàn ở phía bắc không nhỉ. mình ở phía nam hơi lạc loài thì phải

Sao lại gọi là lạc loài.

Bạn đứng ra tổ chức cộng đồng trong đó đê! Mình ủng hộ!

đúng như bạn cancantona nói, chưa thấy nukeviet có hoạt động gì trong nam cả, trong nay anh em dùng nukeviet không nhỏ, mong rằng sắp tới BQT sẽ để ý và có kế hoạch nam tiến. Như 4.0 sắp tới chẳng hạn :D


trong Nam không phải không có, tuy nhiên đa số là cuộc sống nên đa phần anh em nukeviet ẩn danh chưa tập trung thôi, 6/11/2014 có offline nukeviet rồi, Cũng có tầm 12 người xôm tụ đó