#190607 gửi bởi blackrose
Ngày 21 Tháng 01 2019 , 22:36
Khi vào tài khoản google quản lý reCAPTCHA thì có thông báo sau:
"We detected that your site is not verifying reCAPTCHA solutions. This is required for the proper use of reCAPTCHA on your site. Please see our developer site for more information."

Có bạn nào gặp thông báo này ko nhỉ?

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>