Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#94652 gửi bởi nnhlinh
Ngày 26 Tháng 08 2011 , 07:25
Bạn tham khảo link này : http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=104&t=17789
Bạn nên tìm kiếm trên diễn đàn trước khi hỏi để tránh loãng;
Chúc bạn thành công! :)

“To be or not to be, that's a question'' - Tồn tại hay không tồn tại ? - Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Hamlet - Shakespeare Hasitec Co.Ltd : http://hasitec.vn & http://hasitec.com.vn