Giúp về banner

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#92203 gửi bởi vanhiepjfy
Ngày 25 Tháng 07 2011 , 06:41
Mình đã theo hướng dẫn để thay đổi chiều rộng và cao của banner:
Mã: Chọn hết
#container {
width: 973px;
margin: 0 auto;
background-color: #fff;
}

#header {
background: #A2D8FA url(../images/header.jpg) no-repeat;
height: [color=#FF0000]130px[/color];
position: relative;
}

#header #logo {
width: 203px;
float: left;
}

#header #logo img {
height: [color=#FF0000]130px[/color];
vertical-align: middle;

nhưng khi ra trang chủ thì chiều cao banner không hiện ra hết (bị thiếu chứ không bị co)
vào admin: cấu hình/cấu hình chung/Kích hoạt chức năng tối ưu site/ không kích hoạt thì hiện ra toàn bộ banner
nhưng lại có lỗi ở các block phần hình nền tiêu đề ( không hiện nav_hover_l và nav_hover_r
#92442 gửi bởi hongoctrien
Ngày 27 Tháng 07 2011 , 20:53
Bạn dùng theme nào thế? Gửi theme lên mình xem với

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/