#190977 gửi bởi mysalem
Ngày 04 Tháng 04 2019 , 14:08
hiển thị ở trang là giá VND giờ mình muốn đổi thánh NT$ thì phải làm sao ah
trong thiết lập không có đơn vị tiền tệ NT
giúp mình làm sao hiển thị ngoài trang là NT là ok
còn trong phần quản trị ko cần ah