#188104 gửi bởi manhpx
Ngày 17 Tháng 03 2018 , 03:21
Tôi muốn sửa thẻ meta description, chỉnh số ký tự mặc định từ 159 lên 299 mà không đc. Tôi mày mò trên mạng chỉnh sửa trong mục admin/công cụ seo/ cấu hình meta-tag -> trong phần ký tự có sửa mà không đc.
site tôi muốn sửa là sandanko.com
cảm ơn các bác
#188110 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 18 Tháng 03 2018 , 03:18
manhpx đã viết Tôi muốn sửa thẻ meta description, chỉnh số ký tự mặc định từ 159 lên 299 mà không đc. Tôi mày mò trên mạng chỉnh sửa trong mục admin/công cụ seo/ cấu hình meta-tag -> trong phần ký tự có sửa mà không đc.
site tôi muốn sửa là sandanko.com
cảm ơn các bác

Chỗ đó bạn xem đoạn php show ra cho nó điều chỉnh lên thành 299 nhé, vì mặc định trong code cho tối đa 159. Bạn lưu lại số lớn hơn thì nó ko cho lưu


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188123 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 19 Tháng 03 2018 , 06:43
manhpx đã viết anh nói rõ hơn được không? có anh bảo em vào mục admin / seotools / metatags.php nhưng em vào tìm không ra, vào trong CSDL thì tìm đc mỗi cái description varchar(255) mà không biết sửa ntn

Bạn đang dùng bản nukeviet bao nhiêu? chứ mình đang xài 4.3.01 điều chỉnh mải thoái luôn


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188125 gửi bởi manhpx
Ngày 19 Tháng 03 2018 , 21:41
trinhthinhvn đã viết
manhpx đã viết anh nói rõ hơn được không? có anh bảo em vào mục admin / seotools / metatags.php nhưng em vào tìm không ra, vào trong CSDL thì tìm đc mỗi cái description varchar(255) mà không biết sửa ntn

Bạn đang dùng bản nukeviet bao nhiêu? chứ mình đang xài 4.3.01 điều chỉnh mải thoái luôn

Phiên bản của em là 4.029
Mà giờ nâng cấp em sợ lỗi trắng site lắm, em không chuyên về code