#3506 gửi bởi conan1412v
Ngày 09 Tháng 04 2007 , 03:23
Trước đây khi mình cài App.ver 2.4.4a. với mặc định Charset khi cài là latin1 .
Thì mọi việc đều ổn và không có lỗi bất kỳ gì.
Nhưng khi mình Backup CSDL trong phpmyadmin của ver 2.4.4a để nâng cấp lên ver 2.5.7
thì vấn đề lỗi font chữ. không thể khắc phục được.
Mặc dù khi tạo lại CSDl trong ver 2.5.7 mình đã chọn là latin1_swedish_ci hay là utf-8 hay là bất kỳ latin1_...nào cũng vẫn lỗi font.
Khi Import cũng đã chọn latin1. Nhưng cũng lỗi font.
Vậy ai gặp rồi..! mong được giúp đỡ. mình cảm ơn nhiều.!

http://che-vietnam.com => CHE GUEVARA