#188410 gửi bởi conguyenict
Ngày 10 Tháng 04 2018 , 17:53
Như tiêu đề em đang cần hiển thị phần giới thiệu ngắn gọn và nội dung chi tiết vào trong admin, danh sách sản phẩm shops nukeviet 4.0.29 (mydomain.com/admin/index.php?language=vi&nv=shops&op=items)
Phần nội dung đó e viết rất ít, chỉ để chế sang mục đích khác ạ.
Anh nào có cách chỉ giúp em với.
Em xin cảm ơn!
#188417 gửi bởi thuvp
Ngày 11 Tháng 04 2018 , 06:36
Để làm cái này chắc bận phải sửa code chỗ file php lấy dữ liệu cho danh sách sản phẩm đó, bạn select thêm trường giới thiệu ngắn ngọn và mô tả chi tiết ra để hiển thị là được.
#188420 gửi bởi conguyenict
Ngày 11 Tháng 04 2018 , 23:09
Cảm ơn thuyvp đã trợ giúp.
E đã sửa file items.php và items.tpl , cách thêm như thêm trường "mã sản phẩm" (Link hướng dân: https://nukeviet.vn/vi/forum/Hien-thi-ma-san-pham-trong-admin-module-shop-t35263/ ) và đã thành công với mã sản phẩm, khối lượng,đơn vị sản phẩm nhưng không thành công với 2 phần trên
Cứ cho thêm kiểu vậy là báo lỗi HTTP ERROR 500.
Không biết ai có cách nào ko ạ?