#187173 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 24 Tháng 11 2017 , 07:43
NukeViet 4 xóa giao diện modern rồi bạn, thiết kế giao diện nay có những yêu cầu khác về destop mobile, responsive do đó modern nó không còn phù hợp với thời đại nữa.

Còn chuyển giao diện default về modern nó giống như việc làm mới một giao diện, không có khái niệm chuyển giao diện này về giao diện khác đâu bạn

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#188005 gửi bởi nguyenvantuan
Ngày 04 Tháng 03 2018 , 23:22
Phan Tấn Dũng đã viết:NukeViet 4 xóa giao diện modern rồi bạn, thiết kế giao diện nay có những yêu cầu khác về destop mobile, responsive do đó modern nó không còn phù hợp với thời đại nữa.
Còn chuyển giao diện default về modern nó giống như việc làm mới một giao diện, không có khái niệm chuyển giao diện này về giao diện khác đâu bạn
Hình như 4.2 vẫn còn mà ta, 4.3 mới xóa

Tel: 0985229635
#188010 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 05 Tháng 03 2018 , 04:25
nguyenvantuan đã viết Phan Tấn Dũng đã viết:NukeViet 4 xóa giao diện modern rồi bạn, thiết kế giao diện nay có những yêu cầu khác về destop mobile, responsive do đó modern nó không còn phù hợp với thời đại nữa.
Còn chuyển giao diện default về modern nó giống như việc làm mới một giao diện, không có khái niệm chuyển giao diện này về giao diện khác đâu bạn
Hình như 4.2 vẫn còn mà ta, 4.3 mới xóa

4.2 xóa rồi bạn ơi, từ bản 4 là bỏ luôn, bây giờ làm mới giao diện mới sạch sẽ đẹp đẽ hơn


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/