Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#69810 gửi bởi qweqwe06
Ngày 24 Tháng 10 2010 , 15:16
Các bạn có thể cho mình chính xác chỗ nào trong file ấy được không ?
Mình gấp quá nên không thể mày mò thử được lại dốt đặc nên .. mún ăn sẵn hơn 1 chút.
Lần sau có cơ hội sẽ giúp đỡ các bạn ở phần khác.