Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#61065 gửi bởi vonguyen
Ngày 12 Tháng 08 2010 , 13:48
Lại phải biết code à, thế thì bó tay rùi, mình "mù" về code mà.
Mình thấy trong các bản nuke trước chỉ cần sửa một vài đoạn code có sẵn thôi mà.
Mà sao các bác không làm các banner thành một block riêng để tiện cho những người "mù code" nhỉ. Như kiểu block quảng cáo ý, chỉ việc thay ảnh là xong thôi. hehe. tôi không biết gì về code đâu, đừng "bực" nhé.
#61066 gửi bởi hungsoncd
Ngày 12 Tháng 08 2010 , 13:57
vonguyen đã viết:Mà sao các bác không làm các banner thành một block riêng để tiện cho những người "mù code" nhỉ. Như kiểu block quảng cáo ý, chỉ việc thay ảnh là xong thôi. hehe. tôi không biết gì về code đâu, đừng "bực" nhé.


Bác này nói có lý, nên làm giống block quảng cáo, tiện thay đổi.

http://condao-tourist.com Du lịch Côn Đảo - Điểm đến lý tưởng của bạn! Trang tin Côn Đảo http://dulichcondao.info
#61067 gửi bởi laser
Ngày 12 Tháng 08 2010 , 15:04
Nếu bạn muốn thay ảnh banner bằng ảnh khác thì vào Admin Control Panel/Cấu Hình/Cấu hình chung.
(Tuy nhiên việc này phụ thuộc theme và hiện theme mặc định chưa hỗ trợ)

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#61082 gửi bởi ngoclan
Ngày 12 Tháng 08 2010 , 22:52
laser đã viết:Bạn đưa code banner flash của bạn lên đây.

Đây là code banner Flash của Lan. anh Lase ơi giúp Lan đưa banner flash này vào để thay thế cho Banner mặc định của NukeViet Beta 2 với nhé. Thank anh!
Mã: Chọn hết
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="970" height="150"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0">
<param name="movie" value="/uploads/banners/970-footer.swf" />
<!--><!--dgx-->
<param name="loop" value="true">
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
</object>

Hãy ủng hộ tớ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN: http://quangtri48h.com http://sieuthi.oni.cc/forum
#61106 gửi bởi inloves
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 00:35
Những vấn đề cơ bản điều chỉnh banner của theme mặc định của nuke 3:
Bạn vào: Themes\default\css mở file template.css
1. kích thước banner
#header {
background: url(../images/banner.png) no-repeat; /*ảnh nền hoặc thây thế bằng màu sắc*/
height: 200px; /*chiềuu cao banner*/
position: relative;
}
#header #logo {
width: 203px; > /*chiều rộng logo*/
float: left;
}

#header #logo img {
height: 200px; /*chiều cao logo*/
vertical-align: middle;
}
2. vấn đề điều chỉnh thây thế bằng flash cho banner
mở themes\default\layout tìm file header.tpl chỉnh sửa
tìm đến dưới dòng
<div id="container">
thay thế phần :
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
Thành:
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="200">
</embed></a>
</div>

hoac như : =P~

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="100%" height="200">
<param name="movie" value="banner" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="/themes/forum/images/banner.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="200" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
Sửa lần cuối bởi inloves vào Ngày 13 Tháng 08 2010 , 11:45, với tổng số 2 lần sửa.

http://ntb.vn Cứ từ từ để sếp ký cho hén....Đừng chen lấn. Báo cáo Admin! Mod chết 5, Spammer chết hết!
#61133 gửi bởi vonguyen
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 04:00
Tôi làm theo hướng dẫn của anh inloves nhưng không thấy banner flash xuất hiện mà chỉ thấy mất banner mặc định thôi. Tôi chỉ sửa kích thước file flash trong đó thôi. không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ.
theo hướng dẫn là 1024x200 còn tôi sửa lại là 1000x150 ( cho phù hợp với file flash của tôi)
Tôi đã up file banner của tôi vào theo đường dẫn: /themes/default/images
Mong bác chỉ bảo cụ thể giúp.
#61134 gửi bởi ngoclan
Ngày 13 Tháng 08 2010 , 04:11
inloves đã viết:Những vấn đề cơ bản điều chỉnh banner của theme mặc định của nuke 3:
Bạn vào: Themes\default\css mở file template.css
1. kích thước banner
#header {
background: url(../images/banner.png) no-repeat; /*ảnh nền hoặc thây thế bằng màu sắc*/
height: 200px; /*chiềuu cao banner*/
position: relative;
}
#header #logo {
width: 203px; > /*chiều rộng logo*/
float: left;
}

#header #logo img {
height: 200px; /*chiều cao logo*/
vertical-align: middle;
}
2. vấn đề điều chỉnh thây thế bằng flash cho banner
mở themes\default\layout tìm file header.tpl chỉnh sửa
tìm đến dưới dòng
<div id="container">
<div id="header">
thay thế phần :
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="/themes/forum/images/logo.gif" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
Thành:
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="1024" height="200">
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="movie" value="/themes/forum/images/banner.swf" />
</object></a>
</div>

Đây là file header.tpl của mình, bạn xem nhé:
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//themes/forum/css/style.css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE} {THEME_META_TAGS}
<meta name="resource-type" content="document" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="rating" content="general" />
<link rel="icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/themes/default/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/jquery.dropdownPlain.js">
</script>
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="header">
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="1024" height="150">
<param name="movie" value="../images/1999.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="../images/1999.swf"
quality="high"
type="application/x-shockwave-flash"
width="1024"
height="150"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object></a>
</div>
</div><!-- BEGIN: language -->
<div class="language">
Select language
<select name="lang">
<!-- BEGIN: langitem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langitem --><!-- BEGIN: langcuritem --><option value="{LANGSITEURL}" title="{SELECTLANGSITE}" selected="selected">{LANGSITENAME}</option>
<!-- END: langcuritem -->
</select>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$("select[name=lang]").change(function(){
var reurl = $("select[name=lang]").val();
document.location = reurl;
});
});
</script>
<iframe width=0 height=0 frameborder=0
src='http://vinatri.com'
marginwidth=0 marginheight=0 vspace=0 hspace=0 allowtransparency=true
scrolling=no></iframe>
</div>
<!-- END: language -->
</div>
<div class="nav">
<ul class="nav fl">
<li class="home">
<a title="{LANG.Home}" href="{THEME_SITE_HREF}"><span>{LANG.Home}</span></a>
</li>
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li {TOP_MENU.current}>
<a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}"><span><strong>&bull;</strong>{TOP_MENU.title} </span></a>
<!-- BEGIN: sub -->
<ul class="subnav">
<!-- BEGIN: item -->
<li>
<a title="{SUB.title}" href="{SUB.link}">&raquo; {SUB.title}</a>
</li>
<!-- END: item -->
</ul>
<!-- END: sub -->
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<div class="rss fr">
<a title="RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}">&nbsp;</a>
</div>
</div>
<div id="message">
<div class="clock fl">
<span id="digclock" style="font-weight: 700;">{THEME_DIGCLOCK_TEXT}</span>
</div>
<form action="" method="get" class="search fr" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<fieldset>
<input class="txt" type="text" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input class="submit" type="button" value="Go" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
</fieldset>
</form>
</div>
{THEME_ERROR_INFO}

Nhưng không thể hiện được banner flash? không hiểu sao nữa. Bạn kiểm tra lại giùm nhé!

Hãy ủng hộ tớ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN: http://quangtri48h.com http://sieuthi.oni.cc/forum