#158629 gửi bởi nguyenbinhlong1989
Ngày 29 Tháng 06 2014 , 22:47
Tôi có làm theo hướng dẫn bài viết
http://sinhvienit.net/@tut/lap-trinh-we ... -csdl.html
Tôi đã đưa nội dung file ảnh vào csdl thành công rồi.
Nhưng không xuất ảnh ra browser được, nó báo lổi.
"Ảnh không hiển thị được vì nó chứa lổi"
Hình ảnh

Đây là csdl
Hình ảnh

Đây là code:
Mã: Chọn hết
<table align="center" border="1" width="1024">
<tr align="center">
<td><b>Tên Khách</b></td>
<td><b>Mã Số Khách</b></td>
<td><b>Hình</b></td>
<td><b>Ngày Nhập</b></td>
</tr>
<?php
include("ketnoi.php");
$toi = mysql_query("SELECT * FROM `thong_tin_khach_hang`\n"
. "ORDER BY `thong_tin_khach_hang`.`stt` DESC LIMIT 1 ");
while($row = mysql_fetch_array($toi))
{ ?>
<tr><td>
<?php echo $row['ten']; ?>
</td>
<td>
<?php echo $row['id']; ?>
</td>
<td>
<?php
$hinh= $row['hinh'];
header("Content-type: image/jpeg");
echo $hinh;
?>
</td>
<td>
<?php echo $row['ngay'];?>
</td>
<?php }?>
</tr></table>