#176565 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 03 Tháng 05 2016 , 20:30
Bằng một cách nào đó, khối nội dung của bạn bị gói bên trong 2 tag
<strong><em>
strong là in đậm và em là in nghiêng.
Đi sâu vào kiểm tra sourcode mình thấy :
<div style="position: absolute;display:block; text-indent:-9999px; top: -100px; overflow: auto"><strong><em><a href="http://chuyennhahathanh.com" title="dịch vụ chuyển nhà trọn gói">	<strong>chuyển nhà trọn gói</strong></a></div></div>
Nếu đó là block bạn chèn vào thì xoá nó đi.
Nếu khôn gphải thì xem lại phần bảo mật, truy tìm đoạn code đó và xoá nó đi.
Mình tin đó là nguyên nhân làm hỏng giao diện trang của bạn.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/