#191569 gửi bởi concuagiesu158
Ngày 02 Tháng 07 2019 , 04:32
Mình đăng nhập với tư cách quản trị website Ecode.vn/ Vi.ecode.vn nhưng gặp lỗi này:

"User Error
MySQL is not supported
(Code: 7cf9e52d9ae068b1b8a887eb4ac0bbf4)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information"

Có ai hiểu và biết cách giải quyết chỉ giúp mình với ạ!
Mình xin cảm ơn.