#184478 gửi bởi vuthao
Ngày 15 Tháng 05 2017 , 03:31
Bạn xem cung cấp các thông tin sau nhé, để chúng tôi có thể xem xét:
> - Phiên bản NukeViet: (Ví dụ NukeViet 4.0.21 hoặc NukeViet 2574f2bc8b6f23f9fcfefc021554034e33fbc695 - là chuỗi xác định commit trên kho code)
> - Môi trường thử Nghiệm: Localhost/ hosting
> - Hệ điều hành: (Ví dụ: Ubuntu 13.10 32-bit)
> - Trình duyệt web: (Ví dụ: Mozilla Firefox 27.0)
> - Máy chủ web: (Ví dụ: XAMPP for Linux 1.8.1 )
#184483 gửi bởi 261192
Ngày 15 Tháng 05 2017 , 05:02
vuthao đã viết Bạn xem cung cấp các thông tin sau nhé, để chúng tôi có thể xem xét:
> - Phiên bản NukeViet: (Ví dụ NukeViet 4.0.21 hoặc NukeViet 2574f2bc8b6f23f9fcfefc021554034e33fbc695 - là chuỗi xác định commit trên kho code)
> - Môi trường thử Nghiệm: Localhost/ hosting
> - Hệ điều hành: (Ví dụ: Ubuntu 13.10 32-bit)
> - Trình duyệt web: (Ví dụ: Mozilla Firefox 27.0)
> - Máy chủ web: (Ví dụ: XAMPP for Linux 1.8.1 )

Chào bác, sau đây là thông tin bác yêu cầu:
Phiên bản NV 3.4.03.r1930,
Môi trường: VPS
Hệ điều hành: Linux 4.4.4 64bit
Trình duyệt: Chrome
Website của em là http://sonnha.net.vn/

#184501 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 16 Tháng 05 2017 , 04:02
261192 đã viết
vuthao đã viết Bạn xem cung cấp các thông tin sau nhé, để chúng tôi có thể xem xét:
> - Phiên bản NukeViet: (Ví dụ NukeViet 4.0.21 hoặc NukeViet 2574f2bc8b6f23f9fcfefc021554034e33fbc695 - là chuỗi xác định commit trên kho code)
> - Môi trường thử Nghiệm: Localhost/ hosting
> - Hệ điều hành: (Ví dụ: Ubuntu 13.10 32-bit)
> - Trình duyệt web: (Ví dụ: Mozilla Firefox 27.0)
> - Máy chủ web: (Ví dụ: XAMPP for Linux 1.8.1 )

Chào bác, sau đây là thông tin bác yêu cầu:
Phiên bản NV 3.4.03.r1930,
Môi trường: VPS
Hệ điều hành: Linux 4.4.4 64bit
Trình duyệt: Chrome
Website của em là http://sonnha.net.vn/

úi trời ơi, bạn ơi bạn nâng lên bản 4 đi nhé, hiện tại bản 3 không còn được hỗ trợ nữa đâu bạn ơi


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/