#165023 gửi bởi d0979819863
Ngày 19 Tháng 12 2014 , 04:17
Code hiển thị chữ " Trường này là bắt buộc." chỗ nào vậy?
Mình đã tìm ra là muốn hiển thị chữ "Trường này là bắt buộc. " thì file thêm class required .
Vậy tôi muốn hỏi cái class required này ở đâu trong hệ thống vậy
#165057 gửi bởi hongoctrien
Ngày 20 Tháng 12 2014 , 21:39
Form này dùng jquery validate để check form bạn nhé.
Bạn mở file js/jquery/jquery.validate.js để xem.
Ở input nào có class required thì nó xử lý ở file này.

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/