Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#86906 gửi bởi billygoat
Ngày 23 Tháng 05 2011 , 08:14
tuanluckm đã viết:Không biết đã có ai share chưa nhưng cứ share ra đây cho anh em.
Ai dùng được thì dùng.
Hướng dẫn:
Tải về rồi copy vào includes/Blocks/



CHÀO BÁC,

EM DOWN VỀ RỒI - LÀM THEO HƯỚNG DẪN NHƯNG CHẲNG BIẾT HIỆU QUẢ NHƯ THẾ NÀO ? NÓI THẬT
EM ĐANG DÙNG NUKE 3.0 TRÊN LOCALHOST - BẢN MODEN (ĐÃ XÓA SẠCH CACHE RỒI)

XIN GIÚP - THANKS

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#86913 gửi bởi ngoclan
Ngày 23 Tháng 05 2011 , 09:53
tuanluckm đã viết:Không biết đã có ai share chưa nhưng cứ share ra đây cho anh em.
Ai dùng được thì dùng.
Hướng dẫn:
Tải về rồi copy vào includes/Blocks/

Thank bạn đã share!
http://nhanphuoc.oni.cc

Hãy ủng hộ tớ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN: http://quangtri48h.com http://sieuthi.oni.cc/forum
#88002 gửi bởi minhsu
Ngày 07 Tháng 06 2011 , 04:54
tuanluckm đã viết:Không biết đã có ai share chưa nhưng cứ share ra đây cho anh em.
Ai dùng được thì dùng.
Hướng dẫn:
Tải về rồi copy vào includes/Blocks/

Thank bạn chạy ok: http://www.minhsu.net/index.php?language=vi

Hãy làm những gì chưa biết - để biết những gì mình chưa làm
#88574 gửi bởi mozartvn
Ngày 15 Tháng 06 2011 , 08:46
mình muốn thêm cái hình làm nền background thì code như thế nào ? nhờ chỉ sửa lại cái code sau dùm.
Mã: Chọn hết
<?php
/**
* @author Tu?n L?c
* @email tuanluckm@gmail.com
* @copyright 2011
*/
$Scroll = 1;
if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) ) die( 'Stop!!!' );

<TR><TD style=\"BACKGROUND-IMAGE: url(".INCLUDE_PATH."themes/".$ThemeSel."/images/".$currentlang."/bg.jpg); HEIGHT: 150px\">\n";

$content .= "<marquee width=\"100%\" behavior=\"ALTERNATE\" scrollamount=\"2\" onMouseOver=\"this.stop();\" onMouseOut=\"this.start();\">\n";
$content .= "<tr>\n";
$content .= "<td align=\"center\"> \n";
$content .= "<a target=\"_blank\" href=\"http://edu.vn\"><img src=\"/01/0001.jpg\" height=\"150\" border=\"0\" /></a>\n";
$content .= "</td>\n";
$content .= "</tr>\n";
$content .= "</marquee>\n";
</TD></TR>\n";

?>
#88658 gửi bởi mozartvn
Ngày 16 Tháng 06 2011 , 06:37
viết vậy đúng ko ?
Mã: Chọn hết
<?php
/**
* @author Tu?n L?c
* @email tuanluckm@gmail.com
* @copyright 2011
*/

if ( ! defined( 'NV_SYSTEM' ) ) die( 'Stop!!!' );
$Scroll = 1;
$content .= "<tr><td style="background:url(../images/header.jpg) no-repeat; height: 150px; position: relative;">\n";
$content .= "<marquee width=\"100%\" behavior=\"ALTERNATE\" scrollamount=\"2\" onMouseOver=\"this.stop();\" onMouseOut=\"this.start();\">\n";
$content .= "<tr>\n";
$content .= "<td align=\"center\"> \n";
$content .= "<a target=\"_blank\" href=\"http://edu.vn\"><img src=\"/01/0001.jpg\" height=\"150\" border=\"0\" /></a>\n";
$content .= "</td>\n";
$content .= "</tr>\n";
$content .= "</marquee>\n";
$content .= "</td></tr>\"n;
?>