#185878 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 03 Tháng 08 2017 , 19:27
Mình sửa block block_category của module news để hiển thị hình ảnh chuyên mục ra ngoài site luôn, nhưng đường dẫn của hình ảnh bị thiếu các dầu gạch chéo "/" nên không hiển thị hình ảnh được, bạn nào biết lỗi gì giúp mình với
Code file .tpl như thế này:
<!-- BEGIN: subcat -->
<!-- BEGIN: loop -->
<div class="col-xs-24 col-sm-12 col-md-8">
<a href="{SUBCAT.link}" title="{SUBCAT.title}">{SUBCAT.title1}</a><br />{SUBCAT.hinhanh}<br />
<a href="{SUBCAT.link}" title="{SUBCAT.title}">
<img alt="" src"{SUBCAT.hinhanh}" width="100" height="50" />
</a>
<!-- BEGIN: sub -->{SUB}<!-- END: sub -->
</div>
<!-- END: loop -->
<!-- END: subcat -->

<!-- BEGIN: main -->
<div class="block_home">
<!-- BEGIN: cat -->
<div class="block_home_tit"><a href="{CAT.link}" title="{CAT.title}">{CAT.title0}</a></div>
<!-- BEGIN: subcat -->{SUBCAT}<!-- END: subcat -->
<div class="clear"></div>
<!-- END: cat -->
</div>
<!-- END: main -->

Ở phần {SUBCAT.hinhanh} xuất ra ngoài site có đầy đủ /quangcao/uploads/adv/quangcao01.jpg
Nhưng không hiển thị hình, viewsouce trong thẻ img không có dấu "/" : <img alt="" src" quangcao uploads adv quangcao01.jpg " width="100" height="50" >

Bạn nào biết lỗi gì giúp mình với, xin cảm ơn

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn
#185917 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 08 2017 , 23:37
src"{SUBCAT.hinhanh}" hình như thiếu dấu =

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#185922 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 06 Tháng 08 2017 , 21:24
Cảm ơn các bạn đã support, mình phát hiện ra là thẻ img đặt trong <!-- BEGIN: main --> <!-- END: main --> thì mới xuất hiện hình ngoài site, mình đặt trong <!-- BEGIN: subcat --> thì không hiển thị được, nên mình đưa thẻ <img vào luôn file php rồi, thanks all

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn