Dùng host nào?

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: Chỉ chấp nhận bài viết về những dịch vụ free hosting được cung cấp thường xuyên. Không chấp nhận những bài viết kiểu free host khuyến mại theo thời vụ. Quảng cáo trá hình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
#189001 gửi bởi thanhonap
Ngày 24 Tháng 06 2018 , 05:57
Tôi đang chuyển sang dùng website thiết kế tay theo mã nguồn wordpress. Thời gian đầu tiên tôi dùng host bên mắt bão thì thấy web site của tôi chạy chậm. Sau tôi chuyển dùng host hỗ trợ cho wp thấy chạy nhanh hơn hẳn. Vậy có sự khác nhau nào giữa host cho wp và host window?