#189486 gửi bởi qkhanh8x
Ngày 20 Tháng 08 2018 , 03:00

Tức là đưa khối lượng ra hiển thị bên dưới mục tên và giá sản phẩm (ở trang ngoài cùng)

Đưa "product_weight" và "weight_unit" ra hiển thị ở main_product.tpl và main_procate.tpt

Khi đưa ra nó không hiển thị đơn vị khối lượng, vì không biết thêm gì vào file theme.php