#2123 gửi bởi changsvduhoc
Ngày 15 Tháng 02 2007 , 16:53
Có ai đã tích hợp được vidéo vào forum phpBB 2 & 3 mà không bị lỗi ? mình làm hoài mà vẫn bị lỗi đây, bạn nào làm được rồi thì hướng dẫn với.
Ở đây mình có code của file vidéo nè:
Mã: Chọn hết
<embed width="450" height="450" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DvwAAAG7ggqAHSiJjpW0D3w4aYTV4Z1YF3S-hsI-BvG6yiIRyM_OE3fYjB83TmQlRAXgjTIsGZup7TZvlR2GQzZkVHPM_yeqPjmqlFNpl8Kr-DPef56RH_cMjrCD0pGuy7L3zpSYCjtzE6ILVAw7YV9ccIMTDBxA0TKkfpFN6m3nVfqLkuv9Kj7WymiEIchA9VIh87pcao49Opz5i6vfkebQ5BxjjhYCKR3pyTE2U531yHiFoNX1F4BkBijjXRdU0APwesg%26sigh%3DDDZkGLbVGAyciQ252iIQiktsRXw%26begin%3D0%26len%3D1681866%26docid%3D2726621495250134269&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer%3Fapp%3Dvss%26contentid%3D9430c4457b23022a%26second%3D5%26itag%3Dw320%26urlcreated%3D1147483776%26sigh%3D92zCUgSC5vSB9r5jegJkc4yQlqM&amp;playerId=2726621495250134269" filename="http://video.google.com/googleplayer.swf?videoUrl=http%3A%2F%2Fvp.video.google.com%2Fvideodownload%3Fversion%3D0%26secureurl%3DvwAAAG7ggqAHSiJjpW0D3w4aYTV4Z1YF3S-hsI-BvG6yiIRyM_OE3fYjB83TmQlRAXgjTIsGZup7TZvlR2GQzZkVHPM_yeqPjmqlFNpl8Kr-DPef56RH_cMjrCD0pGuy7L3zpSYCjtzE6ILVAw7YV9ccIMTDBxA0TKkfpFN6m3nVfqLkuv9Kj7WymiEIchA9VIh87pcao49Opz5i6vfkebQ5BxjjhYCKR3pyTE2U531yHiFoNX1F4BkBijjXRdU0APwesg%26sigh%3DDDZkGLbVGAyciQ252iIQiktsRXw%26begin%3D0%26len%3D1681866%26docid%3D2726621495250134269&amp;thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fvideo.google.com%2FThumbnailServer%3Fapp%3Dvss%26contentid%3D9430c4457b23022a%26second%3D5%26itag%3Dw320%26urlcreated%3D1147483776%26sigh%3D92zCUgSC5vSB9r5jegJkc4yQlqM&amp;playerId=2726621495250134269" autostart="True" showcontrols="False" Volume="100" id='mediaPlayer' displaysize='4' autosize='-1' showstatusbar="False" showdisplay="False" autorewind="False"></embed>Nếu ai làm được thì Post Replay nhé, thanks!!

http://thiettinh.com ==> lu?n lu?n l?ng nghe, Lu?n lu?n kh?ng hi?u
#2128 gửi bởi nghebao.com
Ngày 16 Tháng 02 2007 , 02:07

Chuyên vòng bi http://www.bearings.vn
#2130 gửi bởi sevencd
Ngày 16 Tháng 02 2007 , 02:14
Đúng rồi, cái này bạn phải thêm mod bbcode mới hiển thị thông tin media trong phpbb dc.

Vì phpbb tự động loại bỏ các mã html trong bài post của thành viên vì lý do an ninh.

BBcode định nghĩa lại các thẻ html để kiểm soát và hiển thị mã html.
VD:
thẻ in đậm:
<b>In đậm</b>
trong BBcode sẽ chuyển thành:
[ b]In đậm[ /b]

SevenCD File gi?p ?? c?a NV1 ( r?t h?u ?ch cho newbie d? l? NV1 ) M?nh so?n cho n?i b? ban qu?n tr? web c?a m?nh. T?t c? n?i dung m?nh t?p h?p tr?n xunguoi.com, nukevn.com. Xem h?nh T?i t?i ??y
#2145 gửi bởi nghebao.com
Ngày 16 Tháng 02 2007 , 22:01
changsvduhoc đã viết:Còn đưa vidéo vào BBtoNuke (Forum của nukeviet ) thì sao? có bài hướng dẫn không? thanks

đúng như Convoi nói, hack bbcode cho bbtonuke làm giống như với phpbb2, nó không khác nhau tí nào nên bạn cứ download cái của phpbb2 về xài. cái này mình đã làm rồi, chạy tốt mọi thứ, nhưng có một thứ bị , đó là không post được code , cấm html mà, nhưng hình như nó cấm hơi quá tay thì phải nên dù là html hay php, js gì thì hình như nó cấm tuốt(chỗ này hơi bị đau đấy, nhất là forrum có box IT)

Chuyên vòng bi http://www.bearings.vn