#83135 gửi bởi hienktktdl
Ngày 24 Tháng 03 2011 , 04:59
vodanhnhan đã viết:Cám ơn, rất hữu ích.
Có điều xin được giúp đỡ: làm sao để không hiện phần tên cột (A,B,C,D,E...) và phần tên hàng (1,2,,4,5,...) mà chỉ hiện vùng dữ liệu thôi.
Rất mong được chỉ dẫn.

Muốn như thế hãy dùng đoạn code sau:
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
$filename="demo3.xls";
require_once 'excel_reader2_patch_applied.php'; // nhung thu vien xu ly ma nguon mo
$data = new Spreadsheet_Excel_Reader($filename,true,"UTF-8"); // khoi tao doi tuong doc file excel
$rowsnum = $data->rowcount($sheet_index=0); // lay so hang cua sheet
$colsnum = $data->colcount($sheet_index=0); // lay so cot cua sheet
echo "<table>";
for ($hang=2;$hang<=$rowsnum;$hang++)
{// doc tu hang so 2 vi hang 1 la tieu de roi!
echo "<tr>";
for ($cot=0;$cot<=$colsnum;$cot++)
echo "<td>".$data->val($hang,$cot)."<td>";
}
?>
</body>
</html>

Bạn hãy để ý:
Biến $hang=2 trong vòng lặp for nó cho phép bạn hiển thị bắt đầu từ hàng nào của sheet
Tham số $sheet_index=0 chính là Sheet đầu của Workbook

http://ktktdl.edu.vn
#83149 gửi bởi vodanhnhan
Ngày 24 Tháng 03 2011 , 09:33
Cám ơn bạn.
Tuy nhiên cách này không thể hiện được những format trên excel như ở các trường hợp demo.php hay demo2.php.
Hay nhất là dùng cách mà bạn đã chỉ là dùng dump1. Sau khi thử vọc file thư viện thì thấy nếu bỏ đi ở hàm dump1 các dòng sau:


if ($col_letters) {
$out .= "<thead>\n\t<tr>";
if ($row_numbers) {
$out .= "\n\t\t<th>&nbsp</th>";
}

for($i=$startcol;$i<=$endcol;$i++) {
$style = "width:" . ($this->colwidth($i,$sheet)*1) . "px;";
if ($this->colhidden($i,$sheet)) {
$style .= "display:none;";
}
$out .= "\n\t\t<th style=\"$style\">" .
strtoupper($this->colindexes[$i]) . "</th>";
}
$out .= "</tr></thead>\n";
}
if ($row_numbers) {
$out .= "\n\t\t<th>$row</th>";
}
thì OK.
Không biết làm thế có sai sót gì không nữa. Tạm thời thấy ổn.
#135873 gửi bởi Thanhphong
Ngày 31 Tháng 03 2013 , 23:02
Tôi thấy phần này rất hay, Tôi mới bắt đầu thiết kế web bằng nukeviet. Muốn đưa excell điểm lên. Nhưng copy như thêm văn bản bình thường thì giao diện không hiển thị hết vì vướng các block quảng cáo. Muốn dùng EXCEL_READER nhưng không biết cài đặt như thế nào. Và vào phần nào xuất file excell lên, để xem file exell. Tôi mới chỉ biết dùng các module có sẵn trong nukeviet thôi. Tôi làm như hướng dẫn của thầy Hiền nhưng không được.
Để thuận lợi cho các bạn test thử
demo1 http://ktktdl.edu.vn/excell/demo1.php
deno 2 chọn sheet để xem http://ktktdl.edu.vn/excell/demo2.php
demo 3 hiện bảng điểm http://ktktdl.edu.vn/excell/demo3.php
Download code demo bên dưới
Cài đặt chép thư mục Excel vào www
Chạy http://localhost/excell/demo1.php
Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ.
#171458 gửi bởi ngoisaolangtu177
Ngày 07 Tháng 08 2015 , 01:13
mọi người giúp mình với khi mình up lên host thì trạng đọc thời khóa biểu bị lỗi như thế này,giờ phải làm sao???
"Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/u930139017/public_html/tkb/excel_reader2_patch_applied.php on line 992"
http://thngogiatu.96.lt/tkb/khoi1.php